Lyt til artiklen

Det kunne være en ny sæson af DR-serien »Arvingerne«, men opgøret i Færch-familien er den skinbarlige virkelighed. Mandag afgør Østre Landsret, om mor eller datter får ret i en opsigtsvækkende sag, hvor en kvart milliard kroner er på spil i en bitter fejde mellem 84-årige Tineke Færch og hendes datter Merethe.

Her er rolleindehaverne i et familiedrama, der har splittet en af landets mest velhavende slægter.

Moderen

Den absolutte hovedrolle i »Færch-sagaen« tilhører en 84-årig enke, som er en af Danmarks mest velhavende kvinder. Tineke Færch levede frem til 2006 et trygt liv som rigmandsfrue i Villa Adriana i Vedbæk, hvor hun med bistand fra gartner og hushjælp klarede det hjemlige, mens hendes nu afdøde mand, Stener Færch, sørgede for økonomien.

Tineke Færch. Sagen mellem tobaksenken Tineke Færch og hendes datter Merethe prøves i Østre Landsret, hvor den begynder mandag d. 5. oktober kl. 9.30
Tineke Færch. Sagen mellem tobaksenken Tineke Færch og hendes datter Merethe prøves i Østre Landsret, hvor den begynder mandag d. 5. oktober kl. 9.30
Vis mere

Tineke Færchs liv tog en dramatisk drejning, da hun kort efter ægtefællens død efter eget udsagn blev presset til at sælge sine værdifulde A-aktier i Færch Holding til datteren Merethe Færch – uden at hun forstod, at aktierne et par år efter ville blive mangedoblet i værdi. Aktiehandlen fandt sted i 2006.

Da sammenhængen gik op for Tineke Færch, blev hun vred. Vred på sine advokater, som hun syntes havde rådgivet hende forkert – og vred på datteren, som hun følte sig snydt af.

Tineke Færch anlagde en stribe retssager mod sine advokater fra det daværende advokatkontor Lind Cadovius og mod sin datter med krav om at få aktierne i Færch Holding eller den værdi, omkring 200 millioner kroner, som de repræsenterede, tilbage.

Tineke Færch beskyldte datteren for insiderhandel – altså at Merethe Færch bevidst havde købt aktierne for billigt med insiderviden om aktiernes værdi. I 2011 tog sagen en ny drejning, da Tineke Færchs daværende advokat, Preben Stuer Lauritzen, opdagede, at Merethe Færch ikke havde overholdt reglerne i købsaftalen mellem mor og datter om, at Merethe Færch skulle eje aktierne som fuldstændigt særeje. Stuer Lauritzen annullerede derfor handlen.

Hidtil har Tineke Færch tabt og tabt.

Det gælder sagerne i byretten og landsretten mod advokaterne, som hun beskyldte for elendig rådgivning og for at indtage en dobbeltrolle i forhold til hende og datteren, og det gjaldt sagen mod datteren i byretten i Helsingør, som fandt, at det var en undskyldelig fejl, at Merethe Færch ikke havde efterlevet bestemmelserne i købsaftalen om særeje. En fejl som Merethe Færch da også skyndsomt rettede ind efter.

Tineke Færch er selv uden den kvarte milliard, hun afkræver datteren, styrtende rig. Alligevel har hun ofret forholdet til sin datter og børnebørn i kampen om de mange penge.

Men den temperamentsfulde tobaksenke ønsker frem for alt retfærdighed, har hendes søn, Erik Stener Færch, fortalt.

Datteren

Som moderen Tinekes modspiller har datter Merethe Færch den anden bærende rolle i »Færch-sagaen«. Umiddelbart er der intet i hendes livsstil, der signalerer, at hun er opvokset i Danmarks absolutte overklasse. Merethe Færch ligner en helt almindelig dansker, og hun bor – i hvert fald officielt – i et stort parcelhus i udkanten af Gillelejes industrikvarter.

Færch Retssag. Østre Landsret. Merethe Færch
Færch Retssag. Østre Landsret. Merethe Færch
Vis mere

Merethe Færch deltager kun modstræbende i »Færch-sagaen«. Det lykkedes aldrig hendes mor at få hende til at stille op i byretten, men Landsretten lagde efter Berlingskes oplysninger pres på hende, og hun mødte da også op, selv om det ikke lykkedes for hendes advokat at få dørene til retssagen lukket for offentligheden.

Merethe Færch og moderens fælles familieadvokater har anført, at det rent skattemæssigt var fornuftigt at overdrage aktierne fra mor til datter, inden de steg i værdi. Dermed sparede datteren 40-50 millioner kroner i skat. Selv har Merethe Færch afvist at kende til, at aktiernes værdi ville blive mange­doblet, ligesom hun afviser at betale pengene tilbage til sin mor.

Matriarken

Den allervigtigste birolle i »Færch-sagaen« har forretningskvinden i familien, Lone Færch. Hun medvirkede til det succesfulde salg af Færch Holdings interesser i Skandinavisk Tobak til British American Tobacco og af Færch Plast. Færch-klanen er i dag Danmarks 21. rigeste med en formue på fire milliarder kroner.

Lone Færch ankommer tirsdag d. 11 marts 2014 til retten i Helsingør. Lone Færch skal vidne i retssagen mellem Tineke Færch og hendes datter Merethe Færch.(Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2014)
Lone Færch ankommer tirsdag d. 11 marts 2014 til retten i Helsingør. Lone Færch skal vidne i retssagen mellem Tineke Færch og hendes datter Merethe Færch.(Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2014)
Vis mere

Historisk har der, i hvert fald ifølge de såkaldte »Sjællands-Færch’er«, været et modsætningsforhold mellem »Jyllands-Færch’erne«, hvor Lone Færch er matriarken, og Sjællands-Færch’erne, hvor Tineke Færchs afdøde mand, Stener Færch var overhoved – og dertil Lone Færchs grandonkel.

Det har generet Sjællands-Færch’erne, at Merethe Færch »er gået over« til Jyllands-siden, hvor hun efter det oplyste er tæt på Lone Færch.

Tineke Færch føler, at datterens køb af moderens A-aktier har været styret af Lone Færch, som er Merethe Færchs grandkusine. Sjællands-Færch’ernes konspirationsteori er, at Lone Færch ønskede magten over familieformuen samlet, så hun uhindret kunne gennemføre de transaktioner, hun ønskede.

Sønnen

I »Færch-sagaen« har Tineke Færchs søn Erik valgt at stå ved sin mors side – også fysisk i retten – og gå mod sin søster Merethe. Erik Stener Færch bor i Portugal, hvor han er erhvervsmand og iværksætter med svingende held.

Færch Retssag. Østre Landsret. Tineke Færch og Erik Stener Færch
Færch Retssag. Østre Landsret. Tineke Færch og Erik Stener Færch
Vis mere

Da Erik Stener Færch solgte ud af sine aktier for at finansiere sine forretninger, beholdt søsteren Merethe sine, og det gjorde hende i stand til at låne tilstrækkeligt med penge til at overtage moderens A-aktier. Værdien af Færch-aktierne blev mangedoblet, da Færch Holding solgte sine tobaksaktiviteter i Skandinavisk Tobak til gigantfirmaet British American Tobacco, og formueforholdene mellem Tineke Færchs to livsarvinger blev dermed voldsomt skævvredet.

Da Merethe Færch overtog moderens A-aktier, var det på tale, at broren skulle overtage Tineke Færchs B-aktier. Var det sket, havde Erik Stener Færch ligesom sin søster været særdeles velhavende. Hvorfor det ikke blev til noget, er uklart. Merethe Færch har tidligere sagt i retten, at Tineke Færch slog det hen, fordi sønnen ikke kunne rejse pengene og ikke havde styr på sine pengesager.