Den absolutte top i én af Danmarks største medievirksomheder, Aller Media A/S, har i næsten fem år vidst, at ugebladet Se og Hør betalte sorte penge til en kilde med tilknytning til Nets, der ulovligt forsynede ugebladet med dybt fortrolige oplysninger om kendte og kongeliges brug af kreditkort.

Men direktionen orienterede aldrig hverken Nets, Skat eller politiet om skandalen, der først nu er afsløret. I stedet planlagde Aller Medias direktion en ‘kommunikationsstrategi’, der skulle sikre, at skandalen forblev skjult. Blandt andet skulle journalist Ken B Rasmussen, én af de journalister, der ‘førte’ kilden, pålægges tavshed om sin viden.

Det fremgår af en fortrolig mail-korrespondance mellem tidligere chefredaktør Kim Henningsen og Aller Medias næstkommanderende, udgiverdirektør Per Ingdal, som BT har haft adgang til dele af.

De afslørende mails trækker Aller Medias direktion længere ind i skandalen, ganske som det allerede for fire uger siden blev hævdet af forfatter Ken B Rasmussen, der i bogen ‘Livet, det forbandede’ påstod, at ikke kun journalister og chefredaktører kendte til ulovlighederne, men at også direktionen vidste alt.

Af en mail benævnt ‘Top fortroligt / Ken B’, dateret den 5. september 2011, fra daværende chefredaktør Kim Henningsen til udgiverdirektør Per Ingdal, fremgår det, at chefredaktør Kim Henningsen var bange for - som han havde til hensigt - at fyre netop journalist Ken B Rasmussen af frygt for, at han som hævn ville afsløre Se og Hørs ulovlige brug af kreditkortkilden.

I mailen til udgiverdirektør Per Ingdal skriver Kim Henningsen:

- Jeg vil lige gøre dig opmærksom på, at vi løber en risiko ved at afskedige Ken B Rasmussen i forhold til Se og Hørs omdømme. Som du ved fra din tid som chefredaktør, var Ken B en af to, som havde kontakt til kilden, der forsynede os med oplysninger om PBS-transaktioner.

Kim Henningsen skriver senere i mailen, at han frygter, at Ken B Rasmussen vil ‘plante den historie i et andet medie for at skade Se og Hør’, inden han afslutter mailen med spørgsmålet:

- Bør dette efter din mening få mig til at revurdere en afskedigelse?

Per Ingdal takker i sit svar dagen efter, 6. september 2011, chefredaktøren for ‘orienteringen’ og giver Kim Henningsen ret i, ‘at det er en risiko’ som chefredaktøren ‘bør forholde’ sig til. Ingdal opfordrer herefter Kim Henningsen til at ‘udarbejde en kommunikationsstrategi for, hvorledes denne sag skal tackles’ i tilfælde af, at Ken B Rasmussen afslører skandalen.

I mailen beder udgiverdirektør Per Ingdal, der er næstkommanderende i hele Aller Media A/S, desuden chefredaktør Kim Henningsen om at minde Ken B Rasmussen om ‘hans fortrolighedsforpligtelser under hans afviklingssamtale.’

Udgiverdirektør Per Ingdal bekræfter med andre ord, at han har kendt til kreditkortkilden og han beordrer chefredaktøren til at pålægge Ken B Rasmussen tavshed, så skandalen ikke afsløres.

Per Ingdal tager dog afstand fra chefredaktør Kim Henningsens påstand om, at Ingdal - da han i perioden november 2008 til juni 2009 var chefredaktør for Se og Hør, inden
Henningsen tiltrådte - blev orienteret om kilden.

Af mailen fremgår det:

- Til gengæld skal jeg understrege, at jeg ikke har kendt til denne kilde, eller Ken Bs øvrige kilder for den sags skyld, da jeg var chefredaktør-vikar på Se og Hør. Første gang vi i direktionen blev orienteret om, at der fandtes en sådan kilde, var da du orienterede om det kort efter din tiltrædelse. Som du sikkert husker, instruerede vi dig om at afbryde forbindelsen til denne kilde, hvilket du var enig i, skriver Per Ingdal til Kim Henningsen.

Per Ingdal bekræfter i sin mail, at ‘direktionen’ i Aller Media blev orienteret om kilden, men om denne orientering også konkret gælder den øverste direktør, Pål Thore Krosby, fremgår ikke klart, blot nævnes ‘direktionen’ i flertal.

Det står desuden i dag klart, at Se og Hør ikke i 2009 - som det hævdes - stoppede brugen af kreditkortkilden i 2009; det skete først allersidst i 2011 eller i 2012.

Forfatter Ken B Rasmussen beskriver i sin bog, skrevet i romanform, at Aller Medias direktion ganske rigtige beordrede  ulovlighederne stoppet, dog først i 2010 - men at chefredaktør Kim Henningsen i hemmelighed bad de to journalister, der førte kilden, Ken B Rasmussen og Kasper Kopping, om at fortsætte samarbejdet.

Den 28. april 2014 bad BT udgiverdirektør Per Ingdal svare bekræftende på, at han ‘ikke kendt til, at man på Se og Hør havde en kilde, der kunne få oplysninger om kendte og kongelige på den måde?'

- Nej, det har jeg ikke. Jeg forstår godt, at jeg bliver spurgt, fordi jeg var vikar som ansvarshavende chefredaktør i en periode, hvor vi stod uden chefredaktør. Jeg var en anderledes chefredaktør end normalt, fordi jeg brugte det meste af min tid på at passe mine almindelige job og derudover finde en ny chefredaktør. Jeg var en form for administrativ chef, så det er, hvad jeg kan bidrage med, sagde Per Ingdal. 

I dag siger Per Ingdal, at den mail, BT er i besiddelse af og nu fremlægger, ikke er ‘den fulde mail’, og at den sendte mail i sin fulde ordlyd tværtimod viser, at han ikke har kendt til den ulovlige brug af kreditkortkilden. Herudover har han ingen kommentarer til sagen.

Det har muligt at få en kommentar fra tidligere chefredaktør Kim Henningsen eller Aller Medias adm. direktør, Pål Thore Krosby, men bladgigantens kommunikationsansvarlige, Kasper Kankelborg, skriver i en mail til BT:

- Aller Media skarpt afstand fra systematisk ulovlig overvågning, men Aller kan ikke kommentere på detaljer eller nye informationer, som løbende dukker op i sagen - herunder enkeltsager, konkrete personer eller emner. Aller Media har netop igangsat den eksterne uvildige undersøgelse for at få alle fakta frem i sagen og afdække, i hvilket omfang en systematisk ulovlig overvågning har fundet sted, samt hvem der har tilladt dette, skriver han og fortsætter:

- Når resultatet af undersøgelsen foreligger, og det fulde overblik over sagen og hændelsesforløbet er afdækket, vil Aller Media kommentere sagen samt igangsætte de nødvendige tiltag, så det sikres, at ulovlige og uregelmæssige metoder ikke kan forekomme igen. Aller Media vil selvfølgelig undervejs tage de nødvendige konsekvenser, hvis der dukker dokumentation op, som kræver handling.