Det er ren Big Brother i Jobcenter Lærkevej i København.

Nu får jeg nu min egen 'spion' - betalt af jobcenteret.

I 2016 var jeg i en arbejdsprøvning af syv måneders varighed i forbindelse med mit sygeforløb, som har varet siden 2012. Det var arbejdsprøvning nummer seks, tror jeg, men jobcenter fortsætter og vil have mig i arbejdsprøvning igen. Og denne gang med et nyt tiltag.

Jobcenteret har fra tidligere erhvervsevnevurderinger modtaget rapporter fra jobcenters underleverandører, også kaldet anden aktører, som har beskrevet de forløb, jeg har været i.

Jeg har også selv deltaget i dokumentationen ved at lave dagbogsnotater over alle forløb. Ingen af rapporterne eller dagbogsnotaterne er dog blevet brugt til evaluering af min arbejdsevne. På nær én hvor jobcenteret selv vurderer, at jeg har nul erhvervsevne. Det var i 2015.

Men denne vurdering kan ikke længere bruges, fordi min slidgigt vurderes at kunne være forbedret i mellemtiden!

Der er en klar tendens i jobcenter til ikke at bruge den dokumentation, som foreligger. Selvom der ligger cirka 135 sider i min sag, er lægeerklæringer ikke godt nok. Man tror ganske enkelt ikke på nogle af beviserne for min ringe arbejdsevne, så derfor har jobcenteret opfundet et nyt koncept: Big Brother ved arbejdsprøvning.

Jobcenter Lærkevej i København vil løskøbe en medarbejder udefra, eller hos den arbejdsgiver jeg skal i praktik hos, kun til at overvåge hvert et skridt jeg tager, hvert et åndedrag, altså hver gang jeg foretager en bevægelse.

Jobcenter har erkendt, at selv deres egen underleverandør ikke kan imødekomme ønsket om total overvågning, og derfor køber man nu en 'spion' til at overvåge undertegnede.

Og hvorfor vil de så det? Ganske enkelt kun på grund af BT. Der står nu i min sygejournal i Jobcenter, at det vurderes at Kim har en ikke ubetydelig arbejdsevne. Dette vurderes ud fra, at jeg har en klumme i BT, og der skal nu indhentes oplysninger om, hvor lang tid jeg bruger på dette klummeri! Kære BT, tak for hjælpen.

Min klumme har gjort mig delvist rask. Hvis jobcenteret så også laver en nærmere beskrivelse af mit engagement i facebookgruppen Jobcentrets Ofre samt min optræden på tv, så ender det med, at jeg er fuldt arbejdsdygtig ved årets udgang, for jeg har meget mere på hjerte endnu.

Eller måske skyldes det min afsløring af ulovlig lægefaglig virksomhed i baglokalet i jobcenter?

De kommende måneder vil jeg forsøge at afsløre flere grumme ting fra Københavns Kommune samt deres skalten og valten med skatteydernes penge. Nok er nok, men som jobcenter siger: Det kan ikke udelukkes, at det kan udelukkes, at det kan udelukkes.

Livsvarig sagsbehandling er blevet hverdag for alle syge. Det er som at have fået en dom uden mulighed for løsladelse.