Antibiotika har været genstand for stor opmærksomhed, og det er også mål for en hel del bekymring. I dag frygter forskere nemlig, at antibiotika kan blive en trussel mod verdenssundheden og miljøet.

En af Syddansk Universitets forskere, Elvis Genbo Xu, har således netop været med til at udgive et studie om antibiotikas uønskede effekter.

Det tager udgangspunkt i, at forskere i de senere år er begyndt at opdage, at antibiotika kan have en skadelig effekt på efterkommerne af de individer, der eksponeres for stofferne.

»I dette studie har vi undersøgt afkommet af zebrafisk, der var eksponeret for CTC, som er et almindeligt antibiotika,« siger Elvis Genbo Xu, der er økotoksikolog og forskningsleder på Biologisk Institut.

»Eksperimentets CTC-koncentrationer svarede til de koncentrationer, som vildtlevende organismer kan møde i naturen. Vi kan se, at den unge generation, altså afkommet, er dårligere til at bekæmpe bakterier og i det hele taget har et svagere immunforsvar end forældregenerationen.«

Når fisk har været eksponeret for CTC har deres afkom et svækket antibakterieforsvar, og antallet af næste generations fisks immunceller faldt.

I artiklen fra Syddansk Universitet slås det fast, at forskningen generelt de senere år har vist, at selve det at være eksponeret for antibiotika kan have en negativ effekt både på den organisme, som eksponeres, og for organismens efterkommere.

Fra 2000 til 2015 steg verdens forbrug af antibiotika med 65 procent fra 21,1 milliard daglige doser til 34,8 milliarder Hvert år dør mere end 700.000 mennesker som følge af antibiotikaresistens – et tal, der ventes at stige til 10 millioner i 2050.

Grunden til problemet skal derfor også findes i, at antibiotika er brugt i så store mængder og så ofte, at flere og flere bliver resistente.