De indespærrede chilenske minearbejdere har inddelt sig i hold, og har hver især fået tildelt specialopgaver. Med tre-fire måneder inden de kan reddes op til jordens overflade, er det altafgørende at få sat en hverdag på skinner.

De 33 minearbejdere blev 5. august fanget 700 meter under jorden, da en mine i Chile styrtede sammen. Endnu ved de ikke, at der vil gå mellem tre-fire måneder førend, de kan reddes op - kun at der vil gå 'lang tid'.

Se illustrationen: Livet 700 meter under jorden

Derfor er de også blevet bedt om at arrangere en hverdag, hvor de hver især har fået opgaver, som de har ansvaret for. Desuden har de fået besked på inddele sig i hold og simulere dag og nat, så holdene skiftevis sover og arbejder.

Ifølge CNN drejer arbejdsopgaverne i minen sig primært om at vedligeholde adgangen til minearbejdernes livsnerve - det hul som redningsholdet på jordens overflade sendre mad, medicin og andre fornødenheder ned igennem.

Se illustrationen: Livet 700 meter under jorden

En minearbejder har fået tildelt ansvaret for at lave tidsplaner over, hvornår der skal spises og soves. En anden skal sikre sig at arbejdernes medicinske behov bliver dækket. Endelig skal arbejderne konstant sørge for at fjerne nedfaldne sten fra det hul, som de 33 mænd skal trækkes op af og som redningsholdet for få dage siden begyndte arbejdet med.

Desværre for minearbejderne kan der dog kun bores en 15-20 meter i døgnet. Når hullet engang er færdigt, vil minearbejderne blive hejst op en af gangen. En rejse som for hver af minearbejdernes vedkommende ventes at vare mellem en time til halvanden - en mission som dermed vil strække sig over tre dage.