Regeringen har foreslået at etablere en investeringsfond med navnet Dansk Sportskapital.

Dansk Sportskapital vil gennem lån, egenkapital og garantistillelse bidrage til øget soliditet i de danske professionelle sportsklubber og fremme langsigtede investeringer, der kan skabe økonomisk stabilitet og udvikling i klubberne, lyder det i en pressemeddelelse.

»Sport er en vigtig del af mange danskeres liv. Samtidig kan vi se, at sport udgør en vigtig del af oplevelsesøkonomien, som i disse år er i hastig vækst. Imidlertid oplever en del sportsklubber udfordringer med at tiltrække langsigtet kapital til investeringer, der fremmer en solid forretningsdrift og styrker udviklingsmulighederne. Regeringen ønsker med Dansk Sportskapital at give klubberne en mulighed for at få adgang til ansvarlig og tålmodig kapital,« siger erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S).

Det initiativ bakker Brøndbys direktør, Jesper Jørgensen, op om.

»Vi ser meget positivt på regeringens forslag om en investeringsfond rettet mod danske sportsklubber. Det er innovativt og vil uden tvivl kunne styrke dansk fodbold og de øvrige sportsgrene,« siger han.

»Som vi ser det, er det i alles interesse, at vi får så økonomisk stabile og bæredygtige sportsklubber som muligt i Danmark. Sporten spiller en vigtig rolle i samfundet og bidrager væsentligt med mange arbejdspladser og kulturelle oplevelser for millioner af danskere,« siger Jesper Jørgensen.

Fonden målrettes professionel holdsport med en national ligastruktur, fx fodbold, håndbold, og ishockey. Der vil blive stillet krav til klubberne ift. bl.a. ansvarlig forretningsførelse og langsigtet strategi. Fonden vil operere på markedsvilkår. Fonden oprettes med en selvstændig bestyrelse og sekretariatsbetjenes af Vækstfonden. Der afsættes 100 mio. kr. til fonden.

»Det vil bare blive styrket yderligere, hvis klubberne får bedre muligheder for at udvikle sig og kan investere på forsvarlig vis med langsigtet kapital i ryggen. På samme måde vil det gavne samspillet og partnerskaberne mellem sportsklubber og erhvervslivet, så det er rigtig godt tænkt af erhvervs- og vækstministeren,« siger Jesper Jørgensen.