Den farlige listeria-bakterie er fundet i et enkelt parti koldrøget laks hos Meyers Køkken.

Det fremgår af et brev, som Meyers Køkken har sendt ud til kunder, der har købt mad ud af huset de seneste uger.

I brevet skriver firmaet, at det er i koldrøget laks, som Meyers har fået leveret fra en leverandør, der er fundet listeria.

Risikoen, for at kunderne er blevet syge af laksen, skulle ifølge Meyers være minimal, da den var helt friskrøget, da den blev brugt.

Meyers Køkken har brugt laksen i følgende retter, som firmaet har leveret fra 21. august til 26. august:

Meyers Buffet (koldrøget laks med bitre salater, danske æbler, fennikel og syrnet fløde)
Meyers kolde Buffet (koldrøget laks med bitre salater, danske æbler, fennikel og syrnet fløde)
Meyers Bistronomie (laks med ristet sort sesam, urtecreme med shisu og saltsyltet Lilleøæble)

Resten af laksen er kasseret.

'Vi skal gøre jer opmærksom på dette som et led i vores egenkontrol vel vidende, at alt på nuværende tidspunkt er enten indtaget eller, som det fremgår af vores vejledninger, allerede er kasseret,' skriver kvalitetschef Hanne Paludan i kundebrevet.

Listeria er en bakterie, som kan opstå i kød- og mælkeprodukter. Den, der kan smitte mennesker, hedder Listeria monocytogenes, og den kan give sygdommen listeriose. Sygdommen er sjælden. Til gengæld er den meget alvorlig og potentielt livstruende.

B.T. har bedt Meyers om at forklare, hvordan listeriaen er opstået, og hvordan kunderne skal forholde sig. TIl det skriver Meyers kvalitetschef, Hanne Paludan, følgende:

'Vi tager dette yderst alvorligt og kan ikke leve med, at der sendes mad ud til vores kunder, som kan udgøre en risiko. Vi har netop derfor hyppige egenkontroller og kræver, at vores leverandører har det samme. Og netop pga. vores leverandørs egenkontrol er listeria påvist i en enkelt lakseside, og hele partiet blev øjeblikkeligt tilbagekaldt. Der er samtidig udtaget prøver af både produktionsmiljøet og den rå laks, som alle var negative. Fødevarestyrelsen har ydermere været på opfølgende kontrolbesøg den 29/8 uden yderligere anmærkninger,' fortæller Meyers kvalitetschef i et e-mail-svar til B.T.

Gravide er en af de sårbare grupper, som listeriabakterier kan få store konsekvenser for. En infektion af fostret inde i livmoderen kan potentielt føre til fosterdød.

B.T. er bekendt med en gravid kvinde, som har spist af buffetten, og som er blevet bekymret.

'Jeg vil anbefale, at hun forhører sig hos egen læge, da jeg ikke kan udtale mig lægefagligt og specifikt i forhold til en given forbrugers generelle sundhedstilstand,' skriver Hanne Paludan.

Normalt bliver omkring 50 personer syge af listeria om året, når der ikke er større sygdomsudbrud.