Prestigeplejehjemmet Skovvang er kun et år gammelt, men bag de flotte mure gemmer sig voldsomme problemer.

Styrelsen for Patientsikkerhed har netop givet plejehjemmet en række påbud.

Allerede i august sidste år henvendte otte medarbejdere sig til Styrelsen for Patientsikkerhed og udtrykte bekymring over forholdene på plejehjemmet.

1. marts var Styrelsen for Patientsikkerhed på besøg, og her konstaterede de ganske rigtigt en del kritisable forhold for beboerne, der har demenssygdom i den sene fase.

Tilsynet konstaterede en lang række problemer, som ligger til grund for påbuddene, der netop er blevet offentliggjort.

Heriblandt, at der var støj og forstyrrelser skabt af medarbejderne, at borgerne ikke blev godt nok understøttet i deres selvbestemmelse livskvalitet og værdige død. Tilsynet konstaterede også, at medarbejdernes adfærd, tone og kultur ikke var i orden, og at de ikke havde den fornødne anvendelse og kendskab til faglige metoder.

Det blev blandt andet klart for tilsynet, da en medarbejder forstyrrede en kollega under frokosten, hvor der ellers skulle være fokus på borgerne. Forstyrrelsen havde intet med borgerne eller frokosten at gøre.

»Det blev ved episoden tydeligt for tilsynet, at medarbejderne grundet uro og forstyrrelser fra andre medarbejdere havde svært ved at imødekomme brugernes behov i spisesituationen, og borgerne blev påvirket af uroen og det mistede fokus i spisesituationen, hvorfor spisesituationen blev uværdig,« står der.

Og det er ikke godt nok, mener Anette Poulsen (S), der er formand for Sundhed- og Omsorgsudvalget i Aarhus Kommune.

»Det er en rigtig træls situation, og det er ulykkeligt for de borgere, der i den grad har brug for kontinuitet og høj faglighed. Jeg har selvfølgelig allerede bedt om, at vi får en mere grundig orientering til udvalgsmødet i næste uge,« siger hun og uddyber:

»Det er synd for området, og det er rigtig synd for dem, der har deres gamle mor eller far boende. Jeg vil spørge ind til, om vi kan få en forklaring på, hvorfor det er gået, som det er gået.«

Selv peger hun på de mange rekrutteringsproblemer, plejehjemmet har haft som en forklaring, og det gør rådmand på Sundhed og Omsorgsområdet i Aarhus Kommune, Christian Budde, også.

»Når man modtager et påbud, er man nødt til at tage det alvorligt. Vi skal blive klogere på, hvordan vi bliver dygtigere. Jeg og udvalget har et stort politisk fokus på at gøre Skovvang til et bedre sted, og vi har helt ærligt haft nogle rekrutteringsudfordringer på stedet. Men det er positivt, at vi har fået en ny leder for nylig, som jeg har positive forventninger til kan gøre Skovvang til et bedre sted,« siger han.

Han vil også selv have syn for sagen. Tirsdag 7. juni tager han med formand for bestyrelsen for Ældre Sagen i Aarhus Midt, Torben Dreyer, til plejehjemmet Skovvang og overnatter.

»Vi vil være der, tale med medarbejderne, borgerne og de pårørende om det hele. Vi ved godt, der er et arbejde forude, men vi er i fuld gang med at gøre Skovvang til et bedre sted og følger udviklingen nøje. Jeg er forsigtigt optimistisk, selvom jeg tager påbuddet meget alvorligt,« siger Christian Budde.

Anette Poulsen vil nu have en redegørelse for, hvilke initiativer der er i iværksat, og hvilke der mangler.

Demensplejehjemmet Skovvang åbnede 26. april 2021.