Kan du se noget problem i at bruge din folketingspost til at tale og spørge om din klients sag?

- Nej. Jeg har repræsenteret min klient i over 3 år og har i den forbindelse læst flere tusinde siders bilagsmateriale. Jeg har her kunnet konstatere, at Finanstilsynet har sovet i timen – og så har jeg egentlig ikke tænkt mig at holde mund, skriver Preben Bang Henriksen skriftligt til BT.

Hvorfor har du fire gange udspurgt erhvervsministeren i samråd om sagen?

- Fordi ministeren ikke svarer på de stillede spørgsmål. Så må vi desværre prøve én gang til.

Bruger du oplysninger, som du får i sagen som folketingsmedlem, i dit arbejde som advokat?

- Den viden, jeg har om en sag, bruger jeg naturligvis – det gælder, uanset hvilken sag der behandles i Folketinget.

Hvad er din kommentar til, at nogle mener, du bruger din folketingsrolle til din private retssag?

- Det er helt hen i vejret. I Folketinget drejer det sig om, hvorvidt Finanstilsynet har levet op til sin tilsynsforpligtigelse. Retssagen vedrører spørgsmålet, om bestyrelsen har udført sit arbejde korrekt efter selskabslovens regler.

Hvorfor skal den nuværende minister svare på noget, der foregik, mens dit eget parti sad i regering?

- Han skal bestemt ikke svare for, hvad der skete under den foregående regering. Men han har ansvaret for, at Finanstilsynets arbejde i dag bliver undersøgt.

Hvorfor skal ministeren forholde sig til, hvad der er rimeligt og retfærdigt?

- Den her sag handler om, hvorvidt ministeren lever op til sit ansvar, som den øverst ansvarlige for Finanstilsynet. Og i den forbindelse er det vel ganske relevant at spørge ministeren, om han finder det rimeligt at undlade at undersøge Finanstilsynets arbejde til bunds.

Hvad er din holdning til, at Ole Sohn siger, at du har to kasketter på?

- Når Ole Sohn nu siger, at jeg befinder mig i en dobbeltrolle, så går det mere ud på at flytte fokus fra sagen og over på noget andet.