Lyt til artiklen

Ud over Nord-Vest Privatskole bliver seks andre muslimske friskoler finkæmmet af Styrelsen for Kvalitet og Undervisning for at undersøge, om de lever op til danske demokratiske værdier

Nord-Vest Privatskole, hvor der blev fundet undervisningsmateriale om jihad (hellig krig), er langt fra den eneste muslimske friskole, der i øjeblikket gås efter med lup, for at finde ud af, om skolerne lever op til danske værdier om demokrati, ligestilling og menneskerettigheder.

11 skoler er sat under opsyn og udtaget til det, man kalder 'et tematisk tilsyn under frihed og folkestyre'. Heraf er de syv muslimske friskoler.

Skolerne er udpeget af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på baggrund af konkrete klager fra forældre, lærere og tidligere lærere. Der er 26 muslimske friskoler i Danmark, så styrelsen har luppen fremme i forhold til hver ca. hver fjerde.

Manglende ligestilling, trusler mod forældre, vold mod elever, manglende seksualoplysning, og kritik af censorer ved eksamen er nogle af de klager, der ligger til grund for opsynet.

Det var under et sådant uanmeldt kontrolbesøg på Nord-Vest Privatskole, at styrelsen 21. juni fandt mistænkeligt undervisningsmateriale om martyrer og jihad (hellig krig) i et kopirum.

Det overrasker ikke Liberal Alliances uddannelsesordfører Henrik Dahl:

»Vi har hele tiden haft en fornemmelse af, man kunne finde sådan noget. Men vi lever i en retsstat, så det skal jo kunne dokumenteres. Det er derfor, vi  lavede en ny friskolelov, og tilførte markant flere kontrollører til styrelsen, så der kan laves flere kontrolbesøg. Vi skal have gjort op med parallelsamfund, og fundet af undervisningsmaterialet på Nord-Vest Privatskole tyder på, at der er behov for det,« siger Henrik Dahl.

Den konservative udlændingeordfører Naser Khader siger:

»Jeg glæder mig over, at det skærpede tilsyn, vi lavede sidste år, åbenbart virker. Men det skal også have konsekvenser, og konsekvensen skal være, at vi lukker kassen i. Det undervisningsmateriale, man har fundet, er meget alvorligt, og indtil vi får klarhed over det, og over ejerskabet af skolen og pengestrømmene, kan vi ikke give statstøtte.«

Ifølge tilsynsplanen for 2017-18 er der gang i et 'styrket tilsyn med, om skolerne forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse og kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene – frihed og folkestyrekravet', hedder det i tilsynets målsætning

Den nye aftale om styrket kvalitet på de frie grundskoler blev indgået sidste år mellem Venstre, DF, LA og Konservative for at styrke kvaliteten på de frie grundskoler.

Dengang sagde DF's ordfører Alex Ahrendtsen:

»Vi forsøgte flere gange under den tidligere røde regering at få tilsynet skærpet, men blev fuldstændigt afvist. Med denne aftale får myndighederne bedre muligheder for at holde øje med blandt andet muslimske friskoler, der er under mistanke for at modarbejde integrationen og have koranskoler i det skjulte, og som svindler med offentlige midler.«

Og den nuværende socialminister Mai Mercado (K) sagde:

»Når friskoler misbruger de frihedsrettigheder, der ligger i friskoleloven, er det også et misbrug af vores demokratiske traditioner i Danmark. Der er set en række tilfælde med muslimske friskoler, som tydeligt ikke følger hverken loven eller dens intentioner. Jeg er glad for, at vi fremadrettet kan sætte hårdere ind over for dem.«

Formanden for Dansk Friskoleforening, Peter Bendix Pedersen, fastslår, at en skole ikke nødvendigvis har gjort noget galt, fordi den bliver sat under skærpet tilsyn:

»Når 7 ud af 11, der er under opsyn, er muslimske friskoler, vidner det om, at der er en stor bevågenhed omkring dem. Det er ikke det samme som, at der er større problemer på de skoler i forhold til andre friskoler. Der skal nærmest ingenting til, før man henvender sig med en bekymring eller nogle gisninger om en muslimsk friskole. Sådan har det været de sidste 5-10 år. Det skyldes nok, at der er så meget fokus på dem i medierne og politisk.«

»Mit vigtigste budskab er, at man ikke kan sige, at når der måske er noget galt på en muslimsk friskole, så er den nok gal på alle muslimske skoler. Man er nødt til at se på alle 550 friskoler og privatskoler enkeltvis. De steder, hvor man har en bekymring, skal man gøre alt, hvad man kan, for at der kommer et tilsyn. Og min opfordring til skolerne er, at de skal åbne døren op og svare på spørgsmålene,« siger Peter Bendix Pedersen.