B.T. har gennem en periode beskæftiget sig med økonomien bag et af tidens allerstørste offentlige anlægsprojekter; den enorme kunstige ø Lynetteholmen i Københavns Havn.

I en rapport udarbejdet af Ernst & Young står der sort på hvidt, at er der stor usikkerhed om flere bærende elementer i økonomien for milliardprojektet.

Alene når det gælder salg af byggegrunde, er der i rapporten et spænd på mere end 31 milliarder kroner mellem den mest pessimistiske og optimistiske prognose.

Rapporten nævner desuden en række andre usikkerheder, der også kan få projektet til at skride med adskillige milliarder kroner.

Problemet er, at projektet er blevet fremstillet som selvbærende, hvilket betyder, at de indtægter, der kan genereres, skal kunne betale for de udgifter, der er til anlæggelsen af øen samt til metro og en ny vej og havnetunnel.

Transportministeriet holdt rapporten hemmelig for Folketinget helt frem til få dage før, der skulle stemmes om det enorme projekt 4. juni i år. Og væsentlige dele af rapporten holdes fortsat skjult for Folketinget.

Efter B.T.s afsløringer har flere politikere tilkendegivet, at de føler sig ført bag lyset. Transportminister Benny Engelbrecht har derfor kastet sig ind i et forsvar.

På det sociale medie Twitter hilser han interessen for Lynetteholmen velkommen: »Lynetteholm skal behandles grundigt og kigges kritisk efter af pressen,« skriver han, men lægger samtidig afstand til B.T.s artikler: »Men debatten lider, når fakta fordrejes.«

Engelbrecht linker til en såkaldt 'gendrivelse' af artiklernes pointer, som ministeriet har frembragt og lagt på egen hjemmeside. Et spindokument, hvor det fremgår det, at »historien bygger på en række misforståelser og tolkninger« og derfor ikke giver »et retvisende billede af sagen«.

I en sværm af teknikaliteter lykkes det dog Engelbrecht helt at undgå at forklare, hvad de omtalte misforståelser og påståede fordrejede fakta skulle være.

Engelbrecht har sagt, at der er gode forklaringer på, at dele af rapporten stadigvæk er streget over med sort, så ingen kan læse de pågældende passager.

»Der er nogle få oplysninger om tredjepart, der ikke kan gøres offentlig, men de har ikke betydning i denne sag.«

B.T. ligger imidlertid inde med en ucensureret udgave af rapporten og kan derfor afsløre, at der under overstregningerne gemmer sig artige sager som Lynetteholmens såkaldte åbningsbalance – altså hele projektets grundlæggende økonomi. Der er også oplysninger om væsentlige forudsætninger for det økonomiske grundlag. Det forudsættes for eksempel, at det 350.000 kvadratmeter store rensningsanlæg Lynetten på Refshaleøen flyttes til Avedøre inden 2035, så der kan byudvikles på grunden. Det er der endnu ingen aftale om.

Det ligger også gemt, at selskabet bag Refshaleøen forudsættes frivilligt at give 1,7-2,2 milliarder kroner til projektet. Det er der heller ingen aftale om.

B.T. har gentagne gange opfordret Benny Engelbrecht til at stille op til interview, så vi kan få besked om de mange ubesvarede spørgsmål.

Samtidig ville det jo være en oplagt mulighed for at forklare de »misforståelser« og »fordrejede fakta«, som ministeren gerne vil skrive om i generelle vendinger, men altså helst ikke tale om konkret.

Drop dit mummespil, Benny Engelbrecht, og svar på vores spørgsmål, så københavnerne kan få ren besked. Det fortjener de.