Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har gennem længere tid været storproducent af skandalesager.

Almindelige borgere har i årevis skullet trækkes med lange ventetider i byggesager, opkrævning af ulovlige gebyrer, for store regninger udstukket til rengøring af fortove og rutinemæssige millionunderskud på budgettet.

De mange sager giver et billede af en magtfuldkommen og arrogant forvaltning, der ofte glemmer, hvem den egentlig er til for. Evnen til at tryne og chikanere almindelige borgere har været udtalt.

B.T. har gennem flere år beskrevet allehånde gakgak-sager med udspring i Teknik- og Miljøforvaltningen, som burde ændre navn til det mere retvisende Teknik- og Miljøforviklingen.

Der var sagen om Søren Sørensen, der i årevis kæmpede en sag mod kommunen, og som – i hvad der udefra ligner en ren straffeaktion – blev udsat for systematisk mobning og chikane til gengæld. Til sidst måtte han nedrive et gammelt legehus, som intet havde med den oprindelige klagesag at gøre.

Der var også historien om Rune Gitz-Johansen – en anden helt almindelig borger i København – der modtog en regning på 14.500 kroner for behandling af en ansøgning om at bygge et skur på egen grund.

Under sagen blev Gitz-Johansen bedt om at sende tegninger over kaninbure og andet godt retur, og en aktindsigt viste siden (for kommunen ville ikke umiddelbart selv oplyse om det), at i alt 12 (!) medarbejdere fra forvaltningen havde arbejdet på sagen om Gitz-Johansens skur. Så tror da pokker, at det løber op.

Nu skriver B.T. så historien om endnu en udvikling i sagen om det skandaleramte højhusbyggeri på Østerbrogade 190.

Omkringliggende ejendomme mister naturligt nok noget af deres dagslys, men det benægtes på absurd vis hos kommunen.

I et svar til naboerne er det direkte blevet afvist af Teknik- og Miljøforvaltningen, at byggeriet vil forringe lysforholdene, og det til trods for at interne dokumenter fra byggesagen klart viser, at generne har været kendt i årevis:

I et mødenotat fra 2019 i sagen står sort på hvidt: »Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at bygningen med en højde på cirka 20 meter placeret cirka 2,60 meter fra skel vil være årsag til væsentlige skyggevirkninger for nabomatriklen imod øst«.

Til naboerne lyder det blot, at »den ny etageejendom udføres som en bygning med et relativt mindre fodaftryk«. »Fodaftrykket« er det antal kvadratmeter, som bygningen fylder på grunden. Hvad fodaftrykket er »relativt mindre« end, fremgår ikke.

Da B.T. spørger ind til, hvorfor forvaltningen har skiftet holdning i spørgsmålet om lys og skygge, kommer et skriftligt svar blottet for mening retur.

Arrogancen synes med andre ord total.

Det netop overståede kommunalvalg i København udmøntede sig i en konstituering, hvor Enhedslisten fortsat skal regere i Teknik- og Miljøforvaltningen: Exit Ninna Hedeager Olsen, der ikke genopstillede som spidskandidat, og velkommen til Line Barfod fra samme parti.

Hun får en gigantisk, men nødvendig, opgave med at gennemføre en tiltrængt kulturændring i forvaltningen.