De interne rapporter, der i februar 2013 rejste en bekymring for, om det ekstraordinært høje arbejdstempo kunne være til fare for patientsikkerheden hos psykiater Peter Kaare Østergaard i Middelfart, samlede støv i Region Syddanmark i over to år.

Det fremgår af sagens akter, som BT har fået aktindsigt i. Det får nu regionen til at beklage, at rapporterne ikke straks blev sendt videre til Embedslægen under Sundhedsstyrelsen, som står for at undersøge kvaliteten i det sundhedsfaglige arbejde.

»Vi har simpelthen ikke ekspederet sagen. Det burde vi have gjort,« siger afdelingschef Frank Ingemann Jensen fra Praksisafdelingen i Region Syddanmark.

Han oplyse, at regionen ved flere lejlighed nævnte sagen for Embedslægen, men at det ved en fejl aldrig førte til mere.

»Det kan godt være, at vi har talt om sagen på nogle møder med Embedslægen, men når man ser det udefra og historisk nu, så kan man de facto se, at vi ikke har ekspederet sagen, og det er en beklagelig fejl fra vores side,« erkender han.

Det er dog ikke kun rapporterne fra Region Syddanmark, der konstaterer, at der ikke har været styr på tingene hos psykiateren i Middelfart.

I et rutinemæssige tilsyn, som Sundhedsstyrelsen foretog hos ham i slutningen af 2013, fik han således kritik for et for dårligt journalarbejde og alt for store udskrivninger af stærkt afhængighedsskabende medicin.

Men det er først for alvor i foråret 2015, at sker der noget, da rapporten fra regionen bliver sendt videre i systemet, og Embedslægen kan gå ind i sagen.

I februar samme år fik Sundhedsstyrelsen samtidig en opsigtsvækkende mail fra en navngiven rådgiver i lægens kommune Middelfart med en tydelig advarsel:

’Vi er mange, der er bekymrede ift. vores borgere og hans medicinske behandling af dem’ og ’i en aktuel sag, har han sendt forkert status til mig,’ står der i mailen.

Patienter fortsætter med at rulle hos Peter Kaare Østergaard, som siden har opretholdt det høje aktivitetsniveau fra 2012, der fortsat gør ham til en af de mest aktive og bedst lønnede psykiater i regionen med en indtægt på ca. 3 mio. kr.

Først i sommeren 2016 får han et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som blandt andet kritiserer ham for at udskrive for stor doser stærk nervemedicin.

I januar 2017 - efter igen at blive bedt om at forbedre sit arbejde med journaler og diagnoser - har han fået en godkendt tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som dog fortsat har frataget ham retten til at udskrive erklæringer.