Det blev 3,4 millioner kroner billigere at indkvartere politibetjente ved Folkemødet i 2017, efter opgaven i modsætning til i 2016 blev sendt i det lovpligtige udbud

For at få plads til de mange politibetjente ved Folkemødet på Bornholm hyrer Rigspolitiet et skib til at ligge i havnen som et flydende hotel.

Og det er dyrt.

I 2016 betalte Rigspolitiet 13,4 millioner kroner for at leje luksus-færgen M/S Cinderella fra Viking Line inklusiv måltider og havneafgifter. Færgen er enorm og huser blandt andet flere restauranter, luksussuiter og spa-område.

Opgaven kom dog aldrig i det lovpligtige udbud, og det erkender Rigspolitiet i dag var en fejl.

'Rigspolitiet kan oplyse, at opgaven med at indkvartere politiets medarbejdere til Folkemøde 2016 ikke har været sendt i udbud,' skriver Rigspolitiet i et svar på en aktindsigt til BT.

Det gjorde opgaven til gengæld i 2017, efter at Rigspolitiet har strammet på indkøbsprocedurerne i kølvandet på BT’s mange artikler om Rigspolitiets årelange ulovlige praksis med at hyre konsulenter, uden at opgaverne kom i de lovpligtige udbud.

Udbuddet viste sig at give bonus til skatteyderne.

BT’s aktindsigt viser, at Rigspolitiet i 2016 skiftede ‘M/S Cinderella’ ud med en det flydende hotel ‘Bibby Stockholm’.

Her lød regningen på lige over 10 millioner kroner. Altså 3,4 millioner kroner lavere end i 2016.

Ifølge professor i offentlig økonomistyring Per Nikolaj Bukh fra Aalborg Universitet viser sagen, at der kan være store beløb at spare ved at sende opgaver i udbud.

»Den generelle erfaring med udbud er, at det reducerer prisen. Ideen med udbud er at skabe øget konkurrence og transparens om processen, og det giver i mange tilfælde en lavere pris,« siger han og peger samtidig på, at netop Rigspolitiets udbuds-brølere vækker opsigt og i værste fald svækker tilliden til ordensmagten.

»Det, der gør den her sag ekstra uheldig, er, at det er politiet, der bryder loven. I almindelige folks øjnes skal politiet i særdeleshed efterleve reglerne. Man har en forventning om, at de har styr på det. I værste fald kan de her sager betyde, at borgerne mister tilliden til politiet,« siger han.

Rigspolitiet oplyser til BT, at det manglende udbud blev opdaget i forbindelse med en større intern gennemgang sidste år, som afslørede store huller i systemet.

'Kortlægningen har bl.a. vist, at politiets indkvarteringsløsning til Folkemødet i 2016 i lighed med en række andre områder, herunder tolkeydelser, værkstedsydelser, ombygning af køretøjer og politiudrustning, ikke havde været i udbud,' skriver Rigspolitiet.

Over for BT forklarer kommunikationsdirektør i Rigspolitiet Anders Frandsen, at skibs-brøleren skyldtes, at man på grund af tidspres ikke nåede at afholde det lovpligtige udbud.

»Jeg vil gerne slå fast, at der ikke er nogen undskyldning for den manglende overholdelse af udbudsreglerne. Forklaringen på det manglende udbud er, at Rigspolitiet kom for sent i gang med processen. Det er der kommet styr på efterfølgende,« siger han.

I forhold til prisforskellen på 3,4 millioner kroner mener han dog ikke, at man kan stille det så firkantet op.

»Man kan ikke sammenligne de to Folkemøder direkte. Det beror på en vurdering af den operative situation, og den kan skifte år for år, afhængig af mange forskellige faktorer, som påvirker, hvor mange betjente, der vurderes at skulle være til stede på øen,« siger Anders Frandsen.