Nye detaljer dukker nu op i sagen om en speciallæge, der er under mistanke for at hjælpe udlændinge en smutvej til dansk statsborgerskab.

Speciallægen kom i myndighedernes søgelyset, da Udlændinge- og Integrationsministeriet i 2014 faldt over en række påfaldende enslydende lægeerklæringer til ansøgere, der ønskede at få dispensation for indfødsretprøven og danskkravet.

En aktindsigt i en afgørelsen fra Nordsjællands Politi viser nu, at speciallægen under en afhøring hos politiet erkendte, at han bevidst havde skrevet enslydende erklæringer til sine patienter, der angiveligt alle lider af posttraumatisk stress i en grad, så de ikke er i stand til at bestå statsborgskabsprøverne.

Speciallægen forklarede under afhøringen, at han havde gjort det med vilje for ikke at gøre forskel på sine patienter. Han undskyldte sig med, at diagnoserne hos patienterne, ifølge hans vurdering, var den samme.

Tue Flindt Müller, formand for Attestudvalget i Lægeforeningen og speciallæge, kalder  forklaringen højst besynderlig.

»Umiddelbart lyder det meget underligt, at 64 patienter har præcis den samme lægeerklæring.«

»Der er netop ofte en forskel på, hvordan patienterne har det, og hvad de har oplevet. Det skal tydeligt fremgå. Det må aldrig være et mål i sig selv, at der skal laves erklæringer, så der ikke bliver gjort forskel. Det vigtigste er, at det ord for ord er sandt, hvad der står i dem,« siger Tue Flindt Müller understreger, at han ikke kender til de konkrete sager.

Speciallægen, der er bosiddende i Nordsjælland, er lige nu en blandt to psykiatere, som efterforskes for at give urigtige oplysninger i lægeerklæringer til Folketinget Indfødsretsudvalg, som er det politiske udvalg, der træffer afgørelse i dispensationssagerne.

Sagerne har vakt så stor bekymring, at en ny statsborgerskabs-reform efter alt at dømme vil se dagens lys efter sommerferien for at forhindre snyd.

I den aktuelle sag drejer det sig i alt om 63 ansøgere om dansk indfødsret og en, som allerede har opnået indfødsret, hvor ordlyden i lægeerklæringerne er påfaldende enslydende. Blandt andet går sætningen ‘det drejer sig om overgreb og drab på familiemedlemmer’ igen i erklæringerne.

At sagen fra 2014 i dag stadig er et politisk tema, og lægen stadig efterforskes, skyldes alene, at Udlændinge- og Integrationsministeriet har trodset politiets afgørelse.

Nordsjællands Politi valgte nemlig tilbage i december 2015 helt at droppe efterforskningen mod lægen, da man efter både at have afhørt lægen. Politiet henviser blandt andet til, at stikprøver blandt patienterne har vist, at de var i besiddelse af henvisninger fra egen læge, og samtidig blev der fundet dokumenter, som angiveligt bekræftede, at patienterne led af posttraumatisk stress.

Udlændinge- og Integrationsministeriet valgte kort tid efter at klage over politiets afgørelse, og fik senere medhold hos Statsadvokaten.

Medlem af Indfødsretsudvalget for de Konservative Naser Khader mener, det er helt centralt at undersøge sagen til bunds for at være sikker på arbejdet i Folketingets Indfødsretsudvalg bliver undermineret.

»Det handler om statsborgerskab. Det er meget værdifuldt, og vi skal ikke devaluere det. Det er vigtigt, at lægeerklæringer ikke bliver brugt som en genvej til et statsborgerskab og medvirker til, at vi træffer beslutninger på et falsk grundlag,« siger han.

Formand for Indfødsretsudvalget Christian Langballe (DF) kalder det 'fuldsætndig absurd', at lægen forklarer sig med, at han har gjort lægeerklæringerne enslydende for ikke at gøre forskel.

»Det lyder som en langt ude søforklaring. Hvis man køber hans argument, så er der jo ingen grund til, at en læge vurderer ansøgerne, så kunne man lige så godt sætte en til at kopiere erklæringerne dem på samlebånd. Hvis vi ikke kan have tillid til, at sagerne behandles enkeltvis, er lægeerklæringen ingenting værd. Jeg håber aldrig nogensinde, at han får sin aitorisation tilbage, hvis det er hans indstilling,« siger Christian Langballe, som også bakker op om ministeriets klage til Statsadvokaten.

»Jeg synes, det er så graverende en sag. Jeg kan ikke udtale mig om den verserende, der bliver efterforsket. Men min principielle holdning er, at hvis man gør sig skyldig i sådan noget, bør man i min optik få en streng straf.«

Sundhedsstyrelsen har også været på tilsynsbesøg hos speciallægens daværende klinik. Her vurderede man, at speciallægen var til overhængende fare for sine patienter, og Sundhedsstyrelsen fratog speciallægens autorisation med øjeblikkelig virkning.

Specialanklager Margit Wegge ved Nordsjællands Politi har ingen kommentarer til Statsadvokatens beslutning.

Fakta: Her er Sundhedsstyrelsens kritik
På baggrund af sagen om de enslydende lægeerklæringer, har Sundhedsstyrelsen undersøgt speciallægen. Styrelsen konkluderer, at både lægeerklæringerne og journalerne er yderst mangelfulde.

Her er nogle af kritikpunkterne:

Teksten i lægeerklæringerne er ‘påfaldende’ enslydende. Det drejer sig blandt andet om et udsagnet ‘Det drejer sig om overgreb og drab på familiemedlemmer’. Sundhedsstyrelsen rejser dog spørgsmål ved, at dette ikke fremgår af ansøgernes journaler.

I flere af tilfældene har lægen blandt andet anført, at ansøgerne har været i et længere behandlingsforløb end tilfældet rent faktisk var. Fx. har speciallægen i et tilfælde anført, at en ansøger ‘har været i et længerevarende behandlingsforløb’. I virkeligheden drejede det sig kun om to ambulante kontakter, før der blev skrevet en erklæring.