Fra hele landet rejser udlændinge med drømme om dansk pas til den fynske psykiater, der er mistænkt for at have fusket med læge-erklæringer. ’Mine attester er nogle af de bedste,’ siger han til BT

Speciallægen fra den fynske by Middelfart, Peter Kaare Østergaard, der er i søgelyset for at fuske med lægeerklæringer, er en travl mand og tiltrækker klienter fra hele landet.

Det bekræfter han i et interview med BT i sin praksis, som udgør stue- etagen i et hus på en stille villavej.

Konsultationen er sparsomt møbleret med et skrivebord og en lille sofagruppe. I dagens anledning har han fyldt sofabordet med bunker af dokumenter.

»Jeg har københavnere, sjællændere. Jeg har folk fra Holbæk og hele Fyn, Maribo og Sønderjylland.«

Også i forhold til indfødsret?

»De er også spredt rundt i landet. Så kan man spørge, hvorfor kommer de til mig. Det tror jeg er, fordi det er svært at få tider,« siger Peter Kaare Østergaard.

Han fortæller, at han med en takst på 1.500 kr. muligvis også er billigere end andre og derfor tiltrækker flere.

I går kom det frem, at 65-årige Peter Kaare Østergaard er hovedperson i en storstilet sag, hvor ansøgninger fra 135 udlændinge om dispensation til at få dansk pas uden om den ellers obligatoriske indfødsretsprøve skal gå om, fordi der er mistanke om fusk med lægeerklæringer.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) vil have alle 135 erklæringer afvist, og samtidig har flere politikere i Folketingets Indfødsretsudvalg krævet en undersøgelse af, om der er flere mistænkelige lægeerklæringer i stakkene af ansøgninger om dispensation til indfødsretsprøven.

Manden bag lægeerklæringerne, der nu bliver sået tvivl om i Udlændinge- og Integrationsministeriet, er speciallæge Peter Kaare Østergaard.

Det er dog beskyldninger, som speciallægen fra Middelfart langtfra kan genkende. Han kalder sine lægeerklæringer for de mest udførlige i hele Danmark og mener, at han er blevet urimeligt behandlet.

»Jeg mener, at mine er nogle af de bedste. Jeg har aldrig set nogen, der er mere udførlige og bedre beskriver, hvad folk har været udsat for, end mine egne,« siger Peter Kaare Østergaard.

Han vifter samtidig med en af sine erklæringer, der tæller syv sider. Til sammenligning har han fundet en erklæring fra en anden læge frem, der blot består af én side.

Men hvorfor tror du så, at de går hårdt til dig?

»Det har jeg ingen anelse om. Det kan jeg ikke forstå, for jeg synes, der er mange, der står foran i køen. Med det mener jeg, at der ikke er nogen (kolleger, red.), der lever op til de forventninger, som Sundhedsstyrelsen har.«

Peter Kaare Østergaard forklarer gentagne gange, at han trods den hårde kritik blot har besvaret de spørgsmål, som fremgår af et standardskema, der skal udfyldes i forbindelse med lægeerklæringer til indfødsret.

En forklaring, der umiddelbart ligger langt fra den drastiske beslutning, som Styrelsen for Patientsikkerhed tog den 2. november 2016. Her blev Peter Kaare Østergaard frataget retten til at udskrive lægeerklæringer ‘på grund af alvorlig og gentagen kritisabel faglig virksomhed ved udfærdigelsen af erklæringer’.

Peter Kaare Østergaard forklarer, at han mener, at det bunder i forkerte forventninger fra myndighedernes side: »Der er ingen af de erklæringer, som jeg nogensinde har set, der lever op til de forventninger, de har,« siger han til BT.

Peter Kaare Østergaard fortæller, at han begyndte med at udskrive lægeerklæringer i forbindelse med indfødsret for ca. 10-11 år siden.

»Det var, fordi jeg havde nogle arabiske patienter. Så var der nogle, der spurgte, om jeg kunne hjælpe med det.«

Hvor mange af de her indfødsretssager vil du tro, du har været inde over?

»Det har jeg ikke nogen fornemmelse af. Jeg har skrevet en del, det er der ingen tvivl om.«

Er det 200 eller 1.000?

»Nej. Det har jeg ikke nogen fornemmelse af, men det kan da godt være, at det ligger omkring de 200 inden for de seneste år. Det kan godt være.«

Kan der være en opfattelse blandt udlændinge, at hvis vi kommer herned til dig, så er det lettere at få en diagnose, end hvis de tager et andet sted hen?

»Det håber jeg absolut ikke,« siger han og understreger, at det langtfra er en selvfølge, at klienterne får indfødsret, når han har skrevet en erklæring.

Hvorfor ender du med at skrive flere erklæringer end andre?

»Det gør jeg nok, fordi jeg ikke tager ret meget for det. Det kan godt have betydning.«

Så det er et spørgsmål om kroner og øre?

»Ja, jeg skriver mange af dem gratis (for egne klienter, red.), og det højeste, jeg kan finde på at tage, er vel 1.500 kr. Og det er under daglig takst. Det er jo ikke rige patienter, der kommer hos mig.«