BT kan nu vise myndighedernes benhårde kritik af fire udlændinges lægeerklæringer skrevet af den svindelmistænkte psykiater Peter Kaare Østergaard

Udokumenterede diagnoser, grove fejl og upassende kommentarer i sine journaler er årsagen for, at en psykiater fra Middelfart har fået frataget retten til at udskrive lægeerklæringer.

Det kan BT i dag afsløre på baggrund af en aktindsigt hos Styrelsen for Patientsikkerhed og ud fra dokumenter, som psykiateren har givet BT adgang til.

Sagen har betydet, at udlændinge og integrationsminister Inger Støjberg (V) har taget et usædvanligt skridt og krævet, at 135 sager om indfødsret skal gå om, fordi psykiater Peter Kaare Østergaard står bag lægeerklæringerne, som kan give udlændinge dispensation til at få dansk statsborgerskab uden at skulle tage den svære indfødsretsprøve og leve op til danskkravet.

BT’s aktindsigt i sagen viser, at indgrebet bygger på en stikprøve af 10 sager om indfødsret, hvor psykiateren har skrevet erklæringerne.

‘Alle erklæringer er mangelfulde,’ konkluderer Styrelsen for Patientsikkerhed, da psykiateren får frataget retten til at skrive erklæringer den 2. november 2016 efter et forløb på over et år.

Af de ti sager i stikprøven er BT i besiddelse af konklusionerne på fire af lægeerklæringerne. I tre af de fire sager får Peter Kaare Østergaard specifikt kritik for ikke at begrunde diagnosen F62, som betyder varig personlighedsændring på baggrund af svære belastninger. En diagnose udlændinge-og integrationsministeriet oplyser har afgørende betydning for at få dispensation fra indfødsretsprøven.

Samtidig langer styrelsen ud efter psykiaterens beskrivelser af patienternes sygehistorie, som ‘er mangelfuld og underbygger ikke tilstrækkeligt diagnosticeringen’. Endelig får han hård kritik for at komme med personlige kommentarer i de journaler, som styrelsen understreger skal være objektive:

‘PKØ (Peter Kaare Østergaard red.) kommer i flere erklæringer med personlige og for en lægeerklæring upassende/udokumenterede bemærkninger. Jeg finder, at alle erklæringerne er under vanlig standard for lægelig erklæringsskrivelse’.

Lektor i almen medicin på Syddansk Universitet, Niels Damsbo, kalder sagen ‘alvorlig’:

»Generelt har jeg stor tiltro til Styrelsen for Patientsikkerheds  vurderinger. Når Styrelsen vurderer,  at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for de diagnoser, der stilles, er det derfor en alvorlig sag,« siger og henviser til autorisationsloven, hvor det fremgår, at lægen skal udvise omhu og neutralitet ved udfærdigelse af attester.

Ifølge Peter Kaare Østergaard er kritikken dog langt fra i orden.

»Når de skriver, at jeg kommer med personlige ting, så er det helt ude i hampen,« siger speciallægen fra Middelfart forholder sig bl.a. til en af de konkrete sager, hvor han har skrevet en lægeerklæring til en irakisk kvinde.

Peter Kaare Østergaard har blandt andet skrevet, at klienten er kristen og ‘på den baggrund må man anse, at der er risiko for forfølgelse’. En bemærkning der, ifølge Sundhedsstyrelsen, afviger fra det han som læge bør kommentere. Altså en unødvendig og personlig bemærkning.

»Hun kommer fra en kristen baggrund og hele hendes familie er slået ihjel. Irak er et dokumenteret farligt sted at opholde sig, og jeg kan da ikke se, at det er en personlig opfattelse,« siger han.

Peter Kaare Østergaard afviser også kritikken af, at han ikke begrunder diagnoser om personlighedsændring på baggrund af svære belastninger:

»Når man har været udsat for traume og svære belastninger i lang tid, så kan man få kroniske symptomer med træthed, koncentrationsproblemer og kognitiv forstyrrelser. Det synes jeg ikke, man behøver at begrunde,« siger han.