Rudersdal er en grundig kommune. Kommunen har pålagt Martin Spang Olsen, der bor i Hørsholm, at lægge nogle af stenene, der er lagt omkring en bålplads, ned. Enkelte sten omkring bålpladsen er sat, så de er højere, end de er brede, og den uorden kan man i kommunen ikke acceptere.

Sagen har været forbi Natur- og miljøklagenævnet, som har givet kommunen medhold i, at de opretstående sten skal lægges ned:

'Natur- og miljøklagenævnet har i afgørelse af 24. april 2015 stadfæstet kommunens afslag. Stadfæstelsen begrundes med hensynet til beskyttelsen af sølandskabet, samt at der ikke vurderes at foreligge grundlag for meddelelse af dispensation. Dertil kommer, at en dispensation kan få betydning for andre sager'.

Det fik Martin Spang Olsen, der er søn af tegneren og forfatteren Ib Spang Olsen og storebror til stuntmanden Lasse Spang Olsen, til at skrive følgende på Facebook:

»Rudersdal Kommune har bedt mig 'lægge de oprejste sten ned' i min bålplads, da synet af de uensartede sten 'vil danne en uheldig præcedens for områdets bålpladser'. Sagen har strakt sig over tre år, men er nu stadfæstet: Hvis ikke de oprejste sten omgående lægges ned, vil kommunen tildele tvangsbøder i henhold til planlovens § 64, stk. 1, nr. 1 og nr. 4. Fair nok - tænk hvis alle havde uensartede sten i deres bålplads? Hvor var vi så henne?«

Billedet og kommentaren på Facebook har kastet et hav af kommentarer af sig. De fleste er hovedrystende over kommunens ihærdighed over nogle få sten i en bålplads på en privat grund.

Selv siger Martin Spang Olsen til BT, at det er fair nok, at man skal have tilladelse til en bålplads, han undrer sig bare over, at kommunen har noget imod sten, der står op - og frem for alt, at det skulle tage tre år at finde ud af. Men nu vil han lægge dem ned.

»Det er jo lidt sjovt, at Naturklagenævnet stadfæster kommunens afslag med den begrundelse, at de er bange for andre bålpladser i området skal blive ukurante. Det ville da også være helt forfærdeligt,« siger Martin Spang Olsen.

Bålpladsen er ifølge Martin Spang Olsen cirka 2,5 meter i diameter og den højeste sten er omkring 80 cm høj.

Bålpladsen ved Sankt Hans i år. Martin Spang Olsen inviterer hvert år venner og naboer til Sankt Hans-bål i haven.
Bålpladsen ved Sankt Hans i år. Martin Spang Olsen inviterer hvert år venner og naboer til Sankt Hans-bål i haven. Foto: Privat/Sonja Kock
Vis mere

I Rudersdal Kommune siger områdechef i Byplan-forvaltningen Birgitte Kortegaard, at sagens udfald er et forsøg på at nå et kompromis:

»Normalt vil vi slet ikke give tilladelse til sådan et anlæg inden for søbeskyttelseslinjen. Man må ikke have det, der hedder faste anlæg. Vi siger nej til trampoliner, vi siger nej til rigtig meget. Så vi kunne have sagt nej, og vi burde måske have sagt, at bålpladsen skal væk. Bålpladsen er anlagt, uden at man har søgt om tilladelse, men Martin Spang Olsen siger, at han har fået en mundtlig tilladelse fra det daværende amt for mange år siden. Vi forsøger i respekt for det, at finde et kompromis, hvor bålpladsen kan ses mindst muligt i landskabet,« siger Birgitte Kortegaard.

Hun håber, Martin Spang Olsen nu vil lægge stenene ned, så sagen kan slutte her:

»Vi håber nu at kunne sætte punktum i en sag, som vi sagtens kan forstå frustrerer, men det er også et grundvilkår i vores rolle som tilsyn i forhold til Naturbeskyttelsesloven.«

Foto: Privat/Mei-Mei Swane Lund
Vis mere