Din pensionsopsparing vokser ikke kun ved, at du sætter en procentdel af din løn ind på kontoen hver måned.

Opsparingen bliver løbende investeret i aktier og obligationer, som kan give et godt afkast på lang sigt.

Men selv om de fleste danskere lader pensionsselskabet stå for den del, så slipper man ikke for at tage overordnet stilling til ens såkaldte risiko-profil: Skal formuen investeres så forsigtigt som muligt? Eller skal opsparingen primært skydes i mere risikable aktier, som kan give et langt højere afkast på sigt?

De fleste danskere lægger sig i kategorien ‘middel risiko’, men der er forskel på kønnene, når det handler om, hvor stor en risiko, man påtager sig som pensionskunde.

Eksempelvis har hver sjette kvinde i aldersgruppen 30-45 år placeret sin pensionsopsparing i en investeringspulje med lav risiko. Det betyder, at en væsentligt del af opsparingen er investeret i obligationer, som giver et lavt, men nogenlunde sikkert afkast. For mændenes vedkommende har blot 10 procent valgt lav risiko.

Forskellen viser sig også i andelen, der har valgt høj risiko, dvs. en stor overvægt at risikable aktiver, som f.eks. aktier og valuta. Aktier har historisk set givet langt det største afkast, men der er større risiko for røde tal i enkelte år. 18 procent af de 30-45 mænd har valgt høj risiko, men det gør sig kun gældende for 8 procent af kvinderne.

Hvilken risiko-profil, man vælger, kan have en kæmpe betydning for afkastet over en lang tidshorisont, viser beregninger, som Danica har foretaget for BT.

Stor forskel på afkast

Ser man eksempelvis på en gennemsnitlig pensionskunde, der gennem hele opsparingsperioden (fra 30-68 år) investerer opsparingen i middel risiko, så forventes formuens størrelse at ende på 2.896.500 kroner ved pensionering. Havde vedkommende i stedet valgt lav risiko, ville der stå 2.715.500 kroner på kontoen ved pensionstidspunktet - dvs. 181.000 kroner mindre til at forsøde seniortilværelsen med.

Beregningerne er foretaget på baggrund af afkast-prognoser fra brancheforeningen Forsikring & Pension.

»Vi kan se ud fra beregningerne, at den valgte risikoprofil kan have stor økonomisk betydning. Der kan være flere hundredetusinde kroner i forskel på slutdepotet, alt efter hvilken risikoprofil man har valgt,« siger seniorøkonom i Danica Britt Ambjørn Christiansen.

Hun mener ikke, at der er nogen grund til, at kvinder generelt vælger en lavere risikoprofil end mænd.

»Kvinder skal være bevidste om, hvor stor forskel der egentlig er på, om de har lav, middel eller høj risiko - og om ikke andet, at det er et bevidst valg fra deres side,« siger Britt Ambjørn Christiansen.

Tidligere tilbagetrækning

En undersøgelse, som Epinion har foretaget for pensionsselskabet PFA, viser desuden, at 40 procent af de erhvervsaktive kvinder ønsker at trække sig ud af arbejdsmarkedet før den i dag eksisterende pensionsalder på 65 år. Blandt erhvervsaktive mænd er andelen blot 27 procent.

Konsekvenserne er til at tage at føle på, forklarer forbrugerøkonom i PFA Carsten Holdum.

»Kvinder, der forlader arbejdsmarkedet før den officielle pensionsalder, bliver ramt på tre felter: For det første mangler de nogle års indbetalinger på pensionsordningen. For det andet går de glip af renters-rente i de sidste år, hvor pensionsopsparingen er på sit højeste, og så skal den mindre pensionsopsparing spredes ud over flere år. Så at træde ud af arbejdsmarkedet et par år eller mere før tid, har en stor konsekvens for pensionsopsparingens størrelse,« siger han.

Derudover har kvinder gennemsnitligt set i forvejen en lavere pensionsformue end mænd på grund af bl.a. lavere løn, længere barselsperioder og nedsat arbejdstid.

Anders Valdemar Juhl, der er privat pensionsrådgiver og indehaver af uvildigraad.dk, mener, at mange danskere går glip af store afkast, fordi de ikke har sat sig ordentligt ind i, hvordan investeringerne påvirker opsparingens størrelse på lang sigt.

»Det har meget stor indflydelse på, hvad du har i sidste ende. Når det handler om pension, skal man se på det lange tidsperspektiv. Det er klart, at der kan være perioder, hvor du må vænne dig til at se røde tal, fordi markedet dykker, men når vi snakker om langsigtet opsparing, som pension er, så giver det mening at have en høj risiko i starten af din opsparingshorisont,« siger Anders Valdemar Juhl.