En omfattende renovering af de københavnske veje er i gang.

Huller i vejen og dårlig asfalt medfører både sikkerhedsmæssige, trafikale og støjmæssige problemer, og det vil Københavns Kommune forhindre.

Men det bliver ikke billigt.

Brancheorganistationen Asfaltforeningen vurderer, at der samlet set skal investeres 4,8 milliarder kroner frem mod 2029 for at for indhente det efterslæb, der er skabt i forhold til renovere vejene.

Arbejdet er dog i fuld gang. I 2020 og 2021 er der blevet lagt 150.000 kvadratmeter ny asfalt i København på 17 strækninger.

Det betyder efter alt at dømme, at flere københavnere har fået forbedret deres nattesøvn ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

»Når en slidt traditionel vejbelægning er blevet udskiftet med en ny, vil man opleve at støjen er dæmpet tydeligt i forhold til før. Støjen vil derefter stige i takt med, at vejbelægningen bliver slidt,« forklarer Jane Snog, områdechef i Teknik- og Miljøforvaltningen i en pressemeddelelse.

Problemet med vedligeholdelsen af vejene i København hænger sammen med, at der har været indført en anlægsloft, der har begrænset hvor meget kommunen må bruge på byggeri og anlæg. Det loft er nu hævet med 50 procent.

Andre læser også