Forligsmanden har besluttet efter et møde i Forligsinstitutionen, at rykke fristen to uger for en konflikt mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen.

En konflikt var ellers i første omgang varslet til at træde i kraft 1. august, men den er nu i givet fald først træde i kraft i midten af august. Det oplyser Spillerforeningen i en pressemeddelelse.

Divisionsforeningen opsagde i marts overenskomsten med Spillerforeningen, og da sidstnævnte i maj afviste at forlænge forhandlingerne om en ny overenskomst med tre måneder, valgte Divisionsforeningen at afsende et såkaldt lockoutvarsel til Spillerforeningen.

Derefter svarede Spillerforeningen, hvilket er normal praksis, med et konfliktvarsel. Spillerne er altså klar til at gå i strejke, hvis ikke man kan finde en løsning om en ny overenskomst gennem forhandlinger. Men den konflikt er nu rykket.

Forligsmanden har oplyst parterne om, at de vil blive indkaldt til et nyt møde i Forligsinstitutionen i løbet af udsættelsesperioden i august.

Udsættelsen indebærer, at en konflikt i givet fald først kan træde i kraft i midten af august, medmindre forligsmanden på et tidligere tidspunkt i løbet af den nævnt to ugers udsættelse måtte erklære forhandlingerne for afsluttet uden resultat.