446 borgere skal til at have deres drikkevand et nyt sted fra.

Der er nemlig fundet det giftige sprøjtemiddel bentazon i en mængde i Ulbølle Vandværk, der overstiger det tilladte, og derfor har man lukket for vandet.

»Det er da træls, at man må lukke ned, og at der er fundet de her mængder, men vi har forberedt os på sådan en situation, så økonomien kan godt klare det,« siger Steen Ladefoged, der er formand for Ulbølle Vandværk.

Det er Svendborg Kommune, der oplyser, at man må lukke vandværket. Man har siden 2013 målt bentazon i vandet fra vandværket, men det er første gang, det har oversteget den tilladte grænse.

»Vi reagerede hurtigt, og inden for en time var der lukket for vandet,« lyder det fra formanden.

At der nu er sat en stopper for Ulbølle Vandværks boringer, betyder ikke umiddelbart det store for de 446 mennesker, som normalt får deres vand derfra.

Ulbølle Vandværk køber vand ind udefra, og da man har sparet sammen, vil de beboere, der ejer det private vandværk, heller ikke kunne mærke en forskel på regningen. Man ved dog ikke endnu, hvor lang tid det tager, før vandet vil begynde at strømme fra Ulbølle igen.

»Det kan tage flere år. Vi kan faktisk ikke vide, hvornår vi måler værdier under det tilladte igen,« siger Steen Ladefoged.

Han fortæller, at der har været flere bud på, hvad der er årsagen til, at man finder bentazon i Ulbølle Vandværks boringer. Fra Region Syddanmark mener man, at det er landbruget, lyder det fra formanden, som selv påpeger, at det også kan være fra en lokal grusgrav.

Bentazon er et ukrudtsmiddel, som kan være giftigt for mennesker i for store mængder. Det er kun i Ulbølle Vandværk, man har fundet det i Svendborg Kommune.

Og til dem, der er bekymrede over at have drukket vandet fra Ulbølle Vandværk, så lyder meldingen fra myndighederne, at der ikke er stor grund til uro.

Styrelsen for Patientsikkerhed har 14. januar 2022 nemlig oplyst, at der med det aktuelle indhold af bentazon ikke har været nogen akut sundhedsrisiko forbundet med at drikke vandet fra vandværket.