Socialdemokratiet har nu fordelt posterne imellem deres 10 kommende byrådsmedlemmer.

Dermed er der nu sat navn på flere vigtige poster i det kommende byråd.

Socialdemokratiets gruppeformand Anette Poulsen, der blev valgt ind med 2.169 stemmer, har fået posten som viceborgmester.

Hun bliver samtidig også formand for både Sundheds- og Omsorgsudvalget og Tvangfjernelsesudvalget.

Hun kommer til at overtage posten fra Kristian Würtz, der i den nuværende periode sidder som både viceborgmester og rådmand.

Eva Borchorst Mejnertz, der fik 2.130 stemmer, bliver formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Jasmine Søgaard, der blev valgt med 1.425 stemmer, bliver formand for Økonomiudvalget.

Socialdemokratiet sætter sig også på posten for næstformand for Økonomiudvalget. Den går til Polly Dutschke, der fik 401 stemmer.

Lone Hindø bliver medlem af magistraten og næstformand i Letbanebestyrelsen. Hun fik 1.642 stemmer.

Hüseyin Arac, der blev valgt med 1.090 bliver næstformand i to udvalg. Her skal han sidde i både Sundheds- og Omsorgsudvalget og Social og Beskæftigelsesudvalget.

Derudover har Socialdemokratiet også fordelt alle deres udvalgsmedlems-poster og bestyrelsesposter imellem sig.