Københavns Kommune er lige nu under kritik for at låne den gamle Rådhushal kvit og frit til beskæftigelse- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev netop afholdte bryllupsreception.

For andre mennesker ville et tilsvarende arrangement koste 65.000 kr., som er dagstaksten for at låne Rådhushallen.

Københavns Kommune forsvarer den favorable ordning for politikerne med, at det er en administrativ praksis, som har udviklet sig gennem årene efter en uformel drøftelse mellem politikerne på Rådhuset. Samtidig slår kommunen fast, at den er omkostningsfri for skatteyderne, eftersom politikerne kun kan låne Rådhushallen i det omfang, andre ikke har lagt billet ind.

‘Lokalet skal være ledigt på det pågældende tidspunkt, og udgifter forbundet med arrangementet afholdes af medlemmet selv. Der pålægges således ikke Københavns Kommunes udgifter i forbindelse med lokale-udlånet,’ fremgår det i Københavns Kommunes svar til BT.

BT kan dog nu dokumentere, at det har været mere end svært for andre mennesker mod betaling at booke Rådhushallen den 26. august 2017, hvor Anna Mee Allerslev afholdt sit bryllup.

Den radikale borgmester bookede nemlig allerede Rådhuset i juli 2016. Altså mere end et år før brylluppet blev afholdt. Det afslører en mailkorrespondance med kommunen:

‘Vil bare være sikker på, at vi har reserveret festsalen, personale mm. til receptionen den 28.8.17. Altså næste år,’ skriver Anna Mee Allerslev i en mail den 31. juli 2016 til Flemming Dubgaard, der er sekretariatschef i Borgerrepræsentationens sekretariat.

Mailen her afslører, at Anna Mee Allerslev bookede festsalen på Rådhuset allerede i juli 2016. Brylluppet foregik i august 2017. Vis mere

Nogle få dage senere - den 2. august 2016 - får Anna Mee Allerslev et svar, hvor det bekræftes, at lokalet er reserveret. Senere bliver arrangementet flyttet til Rådhushallen, da antallet af Anna Mee Allerslevs gæster var for stort til Festsalen

Sten Bønsing, lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, mener, at den tidligere booking åbner op for, at brylluppet kan blive en konkret udgift for skatteyderne.

»Potentielt koster det jo også kommunen 65.000 kroner, fordi det afholder andre fra at booke lokalerne. Dermed går Københavns Kommune glip af en potentiel indtægt,« siger Sten Bønsing.

Anna Mee Allerslev kaldte på sin Facebook-side BT for useriøs.

Sagen om Anna Mee Allerslev gratis lokaleleje i den gamle Rådhushal har allerede affødt kritik fra forvaltningseksperter. Det hænger sammen med, at ordningen om, at politikerne gratis kan benytte Rådhuset til bryllupsreceptioner, hviler på en en administrativ praksis, der aldrig er blevet skrevet ned nogen steder, men blot er aftalt mellem gruppeformændene på Københavns Rådhus.

Gruppeformændene har, ifølge kommunen, fortolket på retningslinjer om lokaleudlån, som Borgerrepræsentationen godkendte i 2011. Men i de pågældende retningslinjer står der i modsætning til den nuværende praksis, at lokalerne på Københavns Rådhus ikke må bruges til private arrangementer eller fester.

I lyset af de løse regler mener Sten Bønsing, at 13 måneder er langt tid at kunne booke lokalerne i forvejen.

»Når den administrative praksis i forvejen er en undtagelse til de regler, der eksisterer, så vurderer jeg, at formuleringen om, at lokalet skal være ledigt, skal fortolkes snævert. Det betyder, at det at booke lokalet 13 måneder i forvejen er meget lang tid før. I stedet for at sikre sig, at det er reelt er ledigt, så forhindrer man på den led andre i at booke og bruge lokalerne, også i tilfælde af officielle arrangementer,« siger lektor ved Aalborg Universitet Sten Bønsing.

BT har været i kontakt med sekretariatschef i Borgerrepræsentationens sekretariat Flemming Dubgaard og spurgt ham, hvordan man man et år forinden kan vide, at det er ledigt, og at der ikke er andre, der vil have lokalerne.

Dertil svarer han i et skriftligt svar:

‘Lokalet skal være ledigt på ansøgningstidspunktet. Det gør sig gældende for udlån af lokaler til bryllupsreceptioner som for andre ansøgninger af lokaler herunder for eksempel ansøgning om udlån af lokaler til kulturelle formål. Dette af hensyn til ansøgers mulighed for planlægning af det pågældende arrangement.’

Anna Mee Allerslev har ikke ønsket at tale med BT i dag. Hun har dog tidligere bedyret, at hun har overholdt alle regler i forbindelse med afholdelsen af hendes bryllupsreception.