Socialdemokratiet vil droppe støtten til friskoler, hvor mere end 50 pct. af eleverne har udenlandsk baggrund. Det vil reelt betyde, at flere muslimske friskoler skal lukke, hvilket vil styrke integrationen ifølge Socialdemokratiet. Alternativets ligestillings- og undervisningsordfører Carolina Magdalene Maier kalder det »helt godnat«:

»Det er ikke en kvalificeret sortering af skoler, der ikke lever op til formålsparagraffen. Det er konventionsstridende, for vi må ikke diskriminere på baggrund af etnicitet. Det er et helt godnat forslag,« siger hun og fortsætter:

»Jeg mangler dokumentation for, hvorfor der er problemer på alle muslimske friskoler. Jeg anerkender, at der er problemer – syv muslimske friskoler er allerede under skærpet tilsyn. Man skyder med spredehagl, hvis alle muslimske friskoler, for mange er gode skoler. Det er et populistisk, udokumenteret forslag uden sagligt hold. Så er man ikke sin opgave voksen som politiker. Det er en hetz mod de muslimske skoler.«

Carolina Magdalena Maier har en anden løsning på problemer:

»Det svarer til at sige, at friskoler kun med hvide børn også skal have brune børn. Men det tør Dan Jørgensen ikke sige, for det er kontroversielt. Jeg vil gerne løse problemet, men det gør man ikke ved at lukke friskoler. I København ligger friskoler med mange ikke-etniske danskere ved de store boligblokke som Mjølnerparken. Det er et boligpolitisk problem. Vi skal kigge på, hvordan vi fordeler borgerne bedre i Danmark. Det løser vi ikke ved skolepolitik,« siger hun.

Dan Jørgensen, der er Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, står bag forslaget. Han mener, at det er det, der skal til, for at styrke integrationen:

»Vi mener ikke at skoler, hvor over 50 pct. af eleverne er af udenlandsk herkomst, skal kunne få støtte i fremtiden. Vi har desværre set for mange eksempler på, at integrationen ikke fungerer i de skoler. Vi har set eksempler på børn, der får at vide, at det ikke er en god idé at få danske venner og kærester, og der er drenge og piger, der ikke bliver behandlet ens. Det er ikke foreneligt med et dansk værdisæt,« siger han og fortsætter:

»At fjerne støtten vil føre til, at det er umuligt at have den slags skoler. Derfor vil eleverne blive flyttet til andre skoler, hvor der vil være anderledes værdisæt og bedre mulighed for integration.«

Dan Jørgensen understreger, at det ikke handler om det modsatte af diskrimination:

»Det her handler ikke om at gøre noget mod nogen. Det er ikke for at diskriminere nogen. Tværtimod er det for at gøre noget for nogen og gøre en indsats for at hjælpe de elever, der går på nogle skoler, som ikke integrerer dem. Det er et objektivt integrationskriterium, vi stiller her. Det mener vi godt, man kan. Det gør man også i andre integrationsindsatser i landet. Der er kommuner, der fordeler skoleelever efter om de er tosprogede eller ej. Det handler om, at hvis vi i Danmark skal tage støtten fra nogen, skal der være et objektivt kriterium, som gælder alle skoler,« siger han.

På BTs facebookside har vi lavet en afstemning, hvor vi spørger, om friskoler skal få frataget støtten, hvis over 50 pct. af eleverne er af udenlandsk herkomst.