I Afrika bor der over en milliard mennesker, og befolkningen vokser hvert år med mange gange Danmarks befolkning. Det siger sig selv, at presset på Europa derfor vil fortsætte, og det siger sig selv, at vi må dæmme op for det.

Lige nu fortsætter strømmen af migranter over Middelhavet. Kun de færreste vil opnå asyl i EU. Der er primært tale om unge mænd fra lande som f.eks. Nigeria, der håber på en bedre fremtid i Europa.

Vi kan ikke og skal ikke løse Afrikas udfordringer gennem migration til Europa. Men vi kan hjælpe afrikanerne gennem udviklingsbistand og handel og ved at dele ud af vores viden om, hvordan man skaber et rigt og frit land. Det er vores europæiske nabolande også ved at indse. Før i tiden diskuterede vi mest på møderne i EU, hvordan vi kunne fordele flygtninge og migranter imellem os. Nu ses der langt om længe mere nøgternt på, hvordan vi kan bremse tilstrømningen.

Regeringerne i EU har endelig forstået, at prisen for den ikke-vestlige indvandring er uhyggeligt høj. Dårlig integration blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere koster hvert år Danmark rundt regnet 30 mia. kr. Det svarer til en hel Storebæltsforbindelse i nutidskroner. Den udgift skal mindskes. Den skal ikke forøges med mere ikke-vestlig indvandring.

Noget af det, som vi drøfter i EU lige nu, er at hastebehandle asylansøgningerne og sende de afviste hjem, hvor de kom fra langt hurtigere. Vi skal også i fremtiden bruge vores bistandspolitik og visumpolitik til at lægge pres på de lande, der ikke vil tage egne statsborgere tilbage, der ikke har eller kan opnå lovligt ophold i EU. For man skal ikke have lov til at tage imod udviklingsbistand og visum med den ene hånd og afvise egne statsborgere med den anden.

Regeringen støtter, at den libyske kystvagt og kystvagterne i Libyens nabolande hjælpes til at kontrollere egne farvande og stoppe strømmen mod Europa. Regeringen støtter også en skærpelse af kontrollen med de organisationer, der alt for tæt på Libyens kyst samler flygtninge op og bringer dem til Italien. Det er slet ikke holdbart i længden. For det nuværende system betyder, at mennesker, der har nul procent chance for at få asyl i EU, risikerer livet på Middelhavet. Det er dybt tragisk at være vidne til.

På længere sigt er vi nødt til at skabe et helt nyt asylsystem, så vi kan sikre, at vi selv bestemmer, hvem vi vil tage imod, og så de kyniske menneskesmuglere ikke lykkes med at lokke migranterne til at sætte livet på spil i synkefærdige både i et naivt håb om, at deres fremtid ligger i EU.

Der er mange dilemmaer i, hvordan vi håndterer situation med migranter på Middelhavet. Men alle burde dog kunne enes om at få stoppet menneskesmuglernes forretning og sikre, at færre mennesker risikerer deres eget og deres børns liv på en rejse, der med 100 procents sikkerhed ender med et afslag på asyl og en returbillet til Afrika.

Andre læser også