Danmarks Naturfredningsforening går nu til EU-kommissionen for at fortælle om miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens (V) kritiserede regnemetoder af landbrugspakken.

Den politiske pakke lader bl.a. landmænd gøde markant mere allerede fra dette forår og har allerede betydet, at de såkaldte randzoner, som beskyttede vandløb mod gødning og sprøjtemidler, er ophævet.

Organisationen mener, at det strider mod Danmarks direktiv-forpligtelser, når regeringen medregner effekter helt tilbage fra år 2013, men i regnskabet oplister effekterne, som om de gælder for 2016, som Berlingske afslørede søndag.

»Vi vil gå til kommissionen med dette. Der står helt klart i aftalen, at denne lempelse af gødningsreglerne ikke må føre til, at der kommer mere kvælstof ud i havmiljøet. Hvis man har klippet en hæl og kappet en tå for at få det til at gå op, er det en meget alvorligt sag, og det bør kommissionen få besked om,« siger Rikke Lundsgaard, landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Organisationen rejste allerede onsdag og torsdag i denne uge til Bruxelles for at mødes med embedsfolk i generaldirektoraterne for henholdsvis miljø og landbrug. Her forklarede de om den danske landbrugspakke, og at Danmarks Naturfredningsforening undrer sig over ministerens udlægning af, at landbrugspakken får miljøet til at gå i plus.

Men med de nye afsløringer i sagen har Danmarks Naturfredningsforening noget mere konkret at gå til kommissionen med.

»Vi var nede og snakke med de helt rigtige personer, som vi har skabt kontakt til, og nu vil vi følge op med jeres regnestykke,« siger Rikke Lundsgaard med reference til Berlingskes kritiske gennemgang af regeringens regnestykke for landbrugspakken.

Video: Her bliver Eva Kjer afsløret på video

Problemerne over for EU vedrører bl.a. det såkaldte vandrammedirektiv, hvor Danmark har forpligtet sig til at skabe god økologisk tilstand i havmiljøet. Derfor kan det være problematisk, hvis Danmark i stedet over en årrække udleder mere kvælstof. Landbrugspakken kan desuden komme i konflikt med to andre EU-direktiver.

I regeringens regnestykke over landbrugspakken og situationen for havmiljøet de næste seks år fremstår det, som om mængden af kvælstof reduceres allerede fra i år. Men flere forskere forklarer i søndagens udgave af Berlingske, at dette regnskab er stærkt misvisende. Landbrugspakken vil tværtimod medføre øget forurening de kommende år, fastslår forskerne.

»Vi må ikke lave tiltag, der forringer tilstanden i det danske havmiljø. Derfor er det alvorligt, hvis der bliver udledt mere kvælstof i de kommende år - også selv om, udvaskningen bliver reduceret igen om tre år,« siger Rikke Lundsgaard.

Eva Kjer Hansen har i et svar til Berlingske beskrevet, at hun ikke mener, Danmark kommer i konflikt med vandrammedirektivet, selv om der kan blive udledt mere kvælstof i de nærmeste år.

»Det er derudover langt fra sikkert, at en eventuel merudledning i 2016 vil medføre fald i en tilstandsklasse, hvormed vi holder os inden for kravene i vandrammedirektivet. Vandrammedirektivet og fortolkningen af det i forlængelse af den såkaldte ”Bremerhafen-dom” indebærer, at et enkelt kvalitetselement i vandmiljøet ikke må falde en ’tilstandsklasse’. Omvendt vurderes det, at en merudledning, som ikke fører til at et kvalitetselement falder en tilstandsklasse, er inden for rammerne af direktivet«, skriver Eva Kjer Hansen til Berlingske.

Det er Miljø- og Fødevareministeriet, som har sendt ministerens svar.

En samlet rød blok på Christiansborg indkaldte søndag miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) i samråd i Folketinget og forlangte samtidig en såkaldt hastehøring med afsæt i forskernes kritik og Berlingskes gennemgang af regeringens regnskab.