Socialminister Karen Hækkerup kalder brud på Haager-konventionen for meget alvorlige

Haager-konventionen om beskyttelse af børn er ikke blevet overholdt i sagen om Masho, og nu vil Karen Hækkerup undersøge, hvordan samarbejdet med afgiverlandene kan forbedres.

Karen Hækkerup ser med bekymrede øjne på sagen om Masho.

- Det ser ud til at børnekonventionen ikke er overholdt, og det er meget alvorligt. Vi kigger på, hvordan man kan sørge for, at alle sager går rigtigt til, sagde hun, efter hun i går havde holdt møde med Folketingets partier om, hvordan man kan sikre, at andre adoptivbørn ikke ender i samme ulykkelige situation som Masho.

LÆS OGSÅ:

Første skridt er at sikre, at adoptionsprocessen i afgiverlandene foregår efter reglerne.

- Vi skal kun modtage børn fra et land, hvor vi har tillid til, at myndighederne i landet kan håndtere situationen. Det vil sige, at de biologiske forældre er fuldstændig klar over, hvad det er, de har sagt ja til, siger hun.

Staten skal blande sig

Det er myndighederne i afgiverlandet, der beslutter, hvilke børn der er egnede til adoption, og med de nuværende regler betyder det, at de danske myndigheder er uden indflydelse på adoptionen, indtil barnet er kommet til Danmark.

- Vi skal have tillid til myndighederne, og det er der ikke noget, der tyder på, at vi ikke kan have, siger hun.

Det er Venstres socialordfører Eyvind Vesselbo ikke enig i.

– Det er ikke min opfattelse. Der er ingen tvivl om, at der er korruption i Etiopien, og at det ikke foregår på en ordentlig måde. Så jeg vil ikke sige, at jeg har fuld tiltro til, at tingene i Etiopien foregår på den rigtige måde, siger han.

Han ser gerne, at de danske myndigheder blander sig tidligere i processen.

- Vi skal hurtigere ind i adoptionsprocessen i Etiopien, så en instans i Danmark kommer ind i udvælgelsen af børnene, siger han.

Skærpede regler

Danmark har allerede skærpet adoptionsreglerne for Etiopien, og ministeren vil nu undersøge, om de regler er blevet overholdt.

- Det, vi har aftalt nu, er at kigge adoptionssagerne igennem, for at sikre at de skærpede regler er blevet overholdt, siger Karen Hækkerup.

Eyvind Vesselbo mener, at adoptionsbureauerne har et ansvar, som reglerne er nu.

- Det kan ikke være rigtigt, at vi blindt overlader ansvaret til de etiopiske myndigheder. Det må vi have bedre styr på. Så derfor har adoptionsselskaberne et stort problem med troværdigheden i mange af sagerne. De kan jo nemt sige, at de bare formidler efter de regler, der er. Så vi må have en vurdering af deres rolle i det her spil.