Hammerhajer, havskildpadder og store rokker er nogle af de mest kendte dyr i de store vandtanke hos Den Blå Planet på Amager.

Men nu viser det sig, at Nordeuropas største akvarium er ramt af byggeriet af den kunstige ø Lynetteholmen lige uden for Københavns Havn.

Lige før jul begyndte det kommunale selskab By & Havn, der står for byggeriet af Lynetteholmen, at grave i havbunden. Et byggeri, der har fået meget kritik og først forventes helt færdig i år 2070, altså om næsten 50 år.

Den Blå Planet har i ti år hentet havvand 1,6 kilometer ude i Øresund i et langt rør, og havvandet er her efter ført over i de mange akvarier. Men det har ledelsen i akvariet nu besluttet at stoppe af hensyn til dyrenes sikkerhed.

I stedet må Den Blå Planet bruge kassen på at hente vand fra vandværk og fylde salt i det. Prisen vender vi tilbage til.

Beslutningen er taget, fordi By & Havn ikke vil garantere, at udgravningen på ingen måde betyder slam og andet forurening i det havvand, Den Blå Planet henter ind til sine havdyr.

»Alle typer forurening og slam i vandet har stor betydning for hele deres velfærd. Vandet skal være rent, således dyrene ikke får sygdomme, eller på anden måde får deres vandmiljø påvirket i negativ retning,« siger Jon Diderichsen, som er direktør for Den Blå Planet.

Hvad ville den værste konsekvens af forurenet vand være for havdyrene?

Jon Diderichsen er adm. direktør for Den Blå Planet.
Jon Diderichsen er adm. direktør for Den Blå Planet. Foto: Mathias Svold
Vis mere

»Det kan være, at fiskene bliver syge eller dør,« siger han.

Helt konkret har direktøren for Den Blå Planet holdt et møde med By & Havn, men her kom altså ingen garantier.

»Vi har haft et møde med By og Havn, som siger, at de mener, at der ikke er en risiko. Men omvendt kan de ikke garantere, at det ikke vil have en eller anden negativ påvirkning på vandet i Øresund, når de graver. Så den risiko tør jeg simpelthen ikke tage, hvor lille den end måtte være. Det er alle vores 15.000 dyr, det handler om,« siger John Diderichsen.

Hvad synes du om det?

»Det synes jeg selvfølgelig er ærgerligt. Men min er opgave er sikre dyrene, og derfor vælger vi at få vand fra vandværk i stedet, når vi ikke kan få den garanti.«

Helt konkret vil det koste det Den Blå Planet cirka 100.000 kroner om måneden at hente vand fra et vandværk og fylde tilpas med salt i det.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at coronakrisen har været rigtig hård for os. Vi lever i høj grad af internationale turister, så vi er meget hårdt ramt økonomisk. Derfor er det selvfølgelig ikke sjovt på den måde at få ekstra udgifter. Men det vælger vi at gøre, fordi det er så afgørende for os at tage hensyn til dyrene,« siger direktøren og tilføjer:

»Det er en udgift, vi er nødt til at påtage os.«

B.T. har konfronteret By & Havns udviklingsdirektør, Ingvar Sejr Hansen, med den beslutning, Den Blå Planet har taget, fordi netop By & Havn ikke vil garantere, at vandkvaliteten ikke vil blive ramt af graveriet.

»Vi har været i god dialog med Den Blå Planet og fortalt dem om projektet, vores miljøvurderinger, og hvordan arbejdet skrider frem. Vores miljøundersøgelser viser, at afstanden fra Lynetteholm til det område, hvor Den Blå Planet henter sit vand, er så stor, at der ikke er nogen påvirkninger af vandmiljøet,« siger udviklingsdirektøren og tilføjer:

»Det har vi drøftet med Den Blå Planet, og vi er fortsat i god dialog. De har valgt at anlægge et forsigtighedsprincip, og det er selvfølgelig helt op til dem, men i vores miljøvurderinger er der ikke noget, der peger på, at det er nødvendigt.«

John Diderichsen, direktør på Den Blå Planet, er I simpelthen ikke blevet overforsigtige for jeres havdyr?

»Nej, jeg mener, at det er udtryk for rettidig omhu, at når der er lille risiko for vores dyrs ve og vel, så skal man virkeligt tage det seriøst,« siger direktøren og skyder pilen tilbage til By & Havn.

»Det er altså By & Havn, der ikke vil garantere, at det ikke har nogen indvirkning på vandkvaliteten, så den risiko tør vi bare ikke tage.«