Regningen for at bygge den enorme kunstige ø Lynetteholmen i Københavns Havn kan blive voldsom stor for skatteyderne.

Det afslører en rapport, som Transportministeriet holdt hemmelig for Folketinget, helt frem til få dage før Folketinget 4. juni i år stemte ja til det milliarddyre byggeprojekt.

Store dele af rapporten fra revisions- og konsulenthuset Ernst & Young er fortsat holdt hemmelig for Folketinget, men B.T. er i besiddelse af en ucensureret udgave af rapporten.

Ifølge rapporten er der kæmpe usikkerhed omkring økonomien i milliardprojektet.

På pressemødet 5. oktober 2018 lover politikerne, at megaprojektet Lynetteholm ikke kommer til at koste skatteborgerne en krone. Rapport viser, at projektet er forbundet med stor usikkerhed. Milliardregning kan ende hos skatteborgerne, siger ekspert.
På pressemødet 5. oktober 2018 lover politikerne, at megaprojektet Lynetteholm ikke kommer til at koste skatteborgerne en krone. Rapport viser, at projektet er forbundet med stor usikkerhed. Milliardregning kan ende hos skatteborgerne, siger ekspert.
Vis mere

Da forhenværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) præsenterede Lynetteholmen-projektet på et pressemøde 5. oktober 2018 flankeret af blandt andre Københavns overborgmester, Frank Jensen, lød det ellers skråsikkert, at projektet ville være selvfinansierende og ikke ville koste skatteyderne en krone.

»Vores fælles udgangspunkt er, og det tror vi på, at det samlede projekt kan finansieres af egne indtægter. Altså uden ekstraudgifter for skatteyderne,« lød det fra Lars Løkke Rasmussen, mens transportminister Ole Birk Olesen (LA) satte et konkret tal på udgiften for de danske skatteborgere:

»Ja, altså – cirka 0 kroner.«

Men rapporten fra Ernst & Young rokker gevaldigt ved toppolitikernes udmelding.

For at projektet går i nul for skatteborgerne, forudsætter det nemlig, at et nyt selskab ejet af staten og Københavns Kommune, Lynetteholmen I/S, får store indtægter for salg af byggegrunde og/eller nøglefærdige ejendomme på den kunstige ø.

Lars Løkke Rasmussen sagde på pressemødet, at udgifterne til at anlægge selve øen, metro og den nye havnetunnel/Østlig Ringvej vil løbe op i omkring 20 milliarder kroner.

Rapporten gør det tindrende klart, at det er forbundet med 'stor usikkerhed', om de mange penge kommer hjem.

Ismir Mulalic, lektor ved Copenhagen Business School, var med til at udarbejde den fortroligstemplede rapport. Han er ekspert i netop boligpriser ved store byggerier.

Grafik af, hvordan den kunstige ø Lynetteholmen kommer til at se ud, når den om 50 år står færdig.
Grafik af, hvordan den kunstige ø Lynetteholmen kommer til at se ud, når den om 50 år står færdig. Foto: Transport-, Bygnings og Boligministeriet
Vis mere

Han måbede, da han så pressemødet 5. oktober 2018.

»Det er meget imponerende, at de (Lars Løkke Rasmussen og Ole Birk Olesen, red.) kan sige, at indtægter og udgifter går op. Det er ikke sådan, at de siger noget forkert, da der er en chance for, at det kan betale sig selv. Jeg vurderer bare, at den ikke er særlig stor.«

Det skyldes ifølge Ismir Mulalic, at det er meget vanskeligt at spå om prisudviklingen på boliger i et projekt, der strækker sig helt frem til 2070.

Alene udviklingen i boligpriser betyder, at indtægterne fra salg af grunde og/eller nøglefærdige ejendomme kan svinge fra 8,6 milliarder kroner ved en lav prisudvikling til 39,8 milliarder kroner, hvis boligpriserne stiger mere end det historiske gennemsnit.

Der er altså tale om et spænd på mere end 31 milliarder kroner.

Rapporten opregner en række andre usikkerheder, der kan få projektet til at skride med yderligere adskillige milliarder kroner.

Der kan blandt andet blive færre milliarder kroner at bygge metro og havnetunnel for, hvis anlægsomkostningerne til at bygge øen bliver højere end det såkaldte basis-scenario i rapporten.

Det er ikke kun indtægtssiden, der er forbundet med enorm usikkerhed. Det gælder også udgifterne til at bygge metrolinjen til Lynetteholm og havnetunnelen.

De 20 milliarder kroner, som Lars Løkke Rasmussen nævnte på pressemødet i oktober 2018, er nemlig lavt sat, viser et svar, som transportminister Benny Engelbrecht gav til Folketinget 23. september sidste år.

Her skriver han, at »Østlig Ringvej koster cirka 20 milliarder kroner, mens metrobetjening af Lynetteholm isoleret set koster cirka 6 milliarder kroner«.

Samlet kan der komme til at mangle et stort milliardbeløb, hvis boligpriserne udvikler sig sløvt.

Den regning er der kun skatteborgerne til at samle op, siger Mogens Fosgerau, professor i transportøkonomi ved Københavns Universitet:

»Finansieringen er forbundet med stor usikkerhed, og genererer salget af grunde ikke penge nok, er der kun skatteyderne til at betale differencen,« siger han og tilføjer:

»Jeg har meget svært ved at forestille mig, at man vil betale differencen med højere billetpriser i metroen eller med brugerbetaling i den kommende havnetunnel/ringvej. Ideen med havnetunnelen er jo, at den skal lede trafikken uden om byen, og det vil brugerbetaling jo direkte modvirke.«

Ny mail afslører, at en biolog hos Købehavns Kommune sidste år kom med hård kritik af arbejdet i en styrelse under transportminister Benny Engelbrecht (S).
Ny mail afslører, at en biolog hos Købehavns Kommune sidste år kom med hård kritik af arbejdet i en styrelse under transportminister Benny Engelbrecht (S). Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

B.T. har spurgt transportminister Benny Engelbrecht, om han i lighed med sin forgænger på posten, Ole Birk Olesen, mener, at Lynetteholmen vil koste skatteborgerne nul kroner.

»Prisen for den nødvendige infrastruktur til Refshaleøen og Lynetteholmen er nu beregnet til cirka 13 milliarder kroner. Rapporten fra revisionsfirmaet, som ligger på Folketingets hjemmeside (i censureret udgave, red.), viser, at selvom der er stor usikkerhed, så er det bedste bud, at der kan hentes omkring 17 milliarder kroner ved grundsalg,« siger Benny Engelbrecht og tilføjer:

»Beløbet er senere opjusteret til 19 milliarder for hele Østhavnen på grund af det lavere renteniveau. For Refshaleøen og Lynetteholmen alene svarer det til cirka 17 milliarder kroner, og det giver sig selv, at det er et fornuftigt regnestykke.«

Ministeriet henviser i øvrigt til infrastrukturaftalen fra 28. juni i år, hvor et flertal i Folketinget har afsat 12,7 milliarder kroner til metro og vej til Lynetteholmen. Også i infrastrukturaftalen forudsættes det, at Lynetteholmen på sigt vil generere indtægter, der kan betale for metro og vej.