Transportminister Benny Engelbrecht har gennem en længere periode set B.T. som en sten i skoen.

Det skyldes uenighed om nogle artikler, vi har skrevet om det store anlægsprojekt, Lynetteholmen, i Københavns Havn.

En helt ny ø i Københavns Havn, hvor der skal skabes plads til boliger og metro, og som samtidig skal sikre hovedstaden mod fremtidige stormfloder.

B.T. har blandt andet beskrevet omfanget af larm, byggeriet vil afstedkomme, vi har i artikler givet stemme til kritikere, der ikke mener, at projektet vil have de gevinster i forhold til den stormflodssikring, som også er et tungt politisk argument. Endelig har vi stillet spørgsmålstegn ved økonomien i hele projektet.

Det sidste er blandt andet sket på baggrund af en rapport, som revisions- og konsulenthuset Ernst & Young har udarbejdet for Transportministeriet.

Dele af rapporten er censureret, men B.T. er i besiddelse af også de skjulte dele, hvor det blandt andet fremgår, at REDA, selskabet bag Refshaleøen, vil bidrage med en frivillig betaling til projektet på op mod 2,2 milliarder kroner. Også hele projektets åbningsbalance, den grundlæggende økonomi, lå i det dunkle.

I den offentligt tilgængelige del af rapporten fremgår det endvidere, at de forventede indtægter fra salg af grunde og ejendomme kan svinge fra 8,6 milliarder kroner til 39,8 milliarder kroner, alt efter hvordan prisudviklingen fortsætter.

Det er særligt det sidste forhold – økonomien – som har generet ministeren, må man forstå.

I en gedigen spin-manøvre anfægter han B.T.s artikler om det samlede projekt, fordi det endnu kun er etableringen af selve jordbunken i havnen, der er vedtaget i Folketinget.

Man fornemmer en barnlig insisteren på at tage en pointe med tang, og den indre bullshit-detektor bimler og bamler naturligvis på fuld tryk.

B.T. har gennem en længere periode forsøgt at få ministeren til at stille op til et interview, men Benny Engelbrecht nægter, fordi han ikke føler sig tryg ved, at B.T. forstår sagen. Altså sagen, som Benny Engelbrecht selv ser den. Og sådan, som han åbenbart ønsker at styre den.

Mandag var ministeren ude på Refshaleøen for at tage det første spadestik foran pressen.

B.T. var mødt op for at få svar på de mange spørgsmål, vi har om projektet.

Følgende surrealistiske ordveksling udspillede sig for rullende kamera:

Benny Engelbrecht, det har været meget vanskeligt at få dig til at stille op til interview om Lynetteholmen. Hvorfor?

»Jeg har haft det grundlæggende udgangspunkt, at i det øjeblik, B.T. forstår den økonomiske baggrund omkring Lynetteholmen, så vil jeg gerne give interview, og jeg kan forstå, at I nu indser, at Lynetteholmen økonomisk hviler i sig selv,« sagde transportministeren og tilføjede:

»Det håber jeg, du kan bekræfte.«

»Skal B.T. bekræfte, at Lynetteholmen hviler i sig selv? Der er jo meget stor usikkerhed om Lynetteholmens økonomi.«

»Jeg hører faktisk ikke, at du bekræfter, at Lynetteholmen hviler i sig selv. Kan du ikke lige bekræfte det, inden vi fortsætter det her interview?«

B.T.s afsluttende spørgsmål lød:

Det vil sige, at du garanterer, at Lynetteholmen løber rundt i sig selv?

Det spørgsmål svarede Benny Engelbrecht dog ikke på. Han vendte sig i stedet for og gik.

Arrogancen var så tyk, at man kunne skære i den med en kniv. Hvis ikke pressen fuldt og helt køber ministerens særlige forståelse af sagen, gider han ikke svare på spørgsmål. Men den form for journalistisk bestillingsarbejde leverer vi naturligvis ikke.

På sociale medier har en fremtrædende redaktør gjort sig til talsmand for det synspunkt, at det kunne være en sag for Ombudsmanden:

'Det her bør indbringes for Ombudsmanden. En minister kan afvise interview med mange begrundelser, men det kan aldrig være en betingelse for et interview, at journalisten lover at undlade at udfordre ministerens synspunkter. Pinligt,' skrev Jakob Nielsen fra Altinget.

Vi er dog nok ikke så ømskindede, at vi klager over afvisningen på Refshaleøen, men vi vil dog gerne gentage tilbuddet om at stille op til interview og svare på spørgsmål, så alle kan blive klogere.

Andre læser også