Det var et berørt Kronprinspar, der onsdag mødte journalister - herunder fra B.T. -  til et pressemøde i Haag i Holland i forbindelse med et dansk erhvervsfremstød.

Det virkede til, fortalte B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen, der følger med Kronprinsparret på turen, mig, at parret godt vidste, der ikke var nogen vej udenom.

I ugevis har B.T. og resten af den danske presse med rette forsøgt at få svar på en række centrale spørgsmål i kølvandet på Herlufsholm-krisen.

For eksempel hvordan hænger Kronprinsessens altoverskyggende arbejde for at bekæmpe mobning og styrke børnefællesskaber i MaryFonden sammen med at sende prins Christian og prinsesse Isabella på en skole, hvor der har vist sig at være massive problemer med overgreb, vold og mobning?

Hvordan kan Kronprinsparret have tillid til bestyrelsesformand Torben von Lowzow, der ifølge tidligere rektor Flemming Zachariassen, har kendt til problemerne længe før TV 2's  dokumentar 'Herlufsholms hemmeligheder' blev sendt på TV 2?

Og kan Kronprinsparret opretholde deres troværdighed og ikke mindst deres høje popularitet hos danskerne, som de netop har skabt på baggrund af en så at sige moderne fortolkning af teaterforestillingen ‘En Kongelig Familie'?

Kan Kronprinsparret tillade sig at trække kortet ‘vi er en privat familie’, når det kommer til valg af skole til børnene, eller kommer deres bonus pater familias position først?

Kan Danmarks fremtidige konge og hans lillesøster være trækplastre og dermed også blåstemple en kostskole, der helt åbenlyst har problemer med en kultur, hvor mobning og krænkelser ikke bare har fundet sted, men angiveligt også er blevet accepteret af ledelsen?

Kronprinsparret kom ikke med konkrete svar, men gentog, at de afventer de rapporter, der snart kommer fra skolen, men det ville nok have været smart at have haft noget ‘mere’ for pressen at gå videre med. Og det var da heller ikke særlig smart, da Kronprinsen til pressemødet begyndte at tale om, at 'vi har et hav af elever, der har fantastiske oplevelser' på Herlufsholm. For det er der da helt sikkert, men det er selvfølgelig bare fuldstændig lige meget at tale om alle de mange elever, der har haft gode oplevelser, når det nu er kommet frem, at der er nogen, der er blevet både krænket, mobbet og udsat for vold.

Det burde være nu, at Kronprinsparret lagde ansigteterne i de rette folder, og virkelig lyttede til de beretninger, der er kommet frem i dokumentaren, og insisterede på at være en del af forandringen for den skole, de ønsker skal danne ramme for deres egne børn og Danmarks fremtidige konges dannelse.

Derudover er problemet for Kronprinsparret, at de lige nu har svært ved at fungere i deres virke. De fleste medier, der var taget med til Holland, var nemlig ikke med for at skrive om det, Kronprinsparret ville fortælle om: Energi, sundhedssektoren og hvordan Danmark og Holland kan lære af hinanden. I stedet handlede alle spørgsmål fra pressen om Herlufsholm. Alle.

Der er ingen drejebog for den krise, kronprinsparret står i lige nu, og det faktum, at det omhandler deres børn, gør selvfølgelig situation ekstrem svær og sårbar. Det kan alle forældre sætte sig ind i.

Men det står også klart, at Kronprinsparrets bedste vej ud af denne krise er, hvis Torben von Lowzow og hans bestyrelse trækker sig fra Herlufsholm. Så kunne man for alvor tale om, at der kom nye boller på suppen på kostskolen i Næstved.

Men hvor langt kan og vil kronprinsparret gå for at påvirke den beslutning? Det spørsgmål kender de kun selv svaret på.