Per Ramsdal afsløres nu som bagmand i et hemmeligt netværk, der illegalt skjuler irakiske flygtninge på flugt fra politiet.

B.T. fredag afslører, at præsten er dybt involveret i at hjælpe irakiske flygtninge under jorden. Dermed overtræder han klart loven og risikerer bøde og i værste fald fængselsstraf.

Under dække af at ville huse ulovlige flygtninge har B.T. ringet til Per Ramsdal og tilbudt at lægge hus til. Under samtalen fremgår det klart, at Per Ramsdal er stærkt involveret i at skabe kontakt mellem flygtningene og flygtningevenner, der er villige til at bryde loven ved at give dem illegalt husly.

- Jeg havde faktisk lovet at hjælpe med at skaffe nogen adresser, og har også skaffet nogen. Jeg vil meget gerne have den med i baghovedet, og så snakke med dem om, hvor langt de er med den der omplacering. Men jeg vil lige undersøge det først, hvordan vi egentlig lige gør det. For det er også sådan noget med, at vi ikke lige skal formidle adresser og sådan noget på telefon, fordi der er ingen, der ved hvem, der bliver aflyttet og hvordan og hvorledes. Min telefon opfører sig i hvert fald meget underligt lige for tiden, siger Per Ramsdal til B.T. s journalist.

Allerede tre dage efter rydningen af kirken, oplyser Per Ramsdal på sin Facebook-profil at han har kontakt til en større gruppe kvinder, der skjuler sig i en lejlighed efter at deres mænd er blevet arresteret.

'Har besøgt 12 af kvinderne i dag, som bor i en lejlighed i Indre By. De er meget kede af at være skilt fra deres mænd og sønner og brødre. It's so sad......' skriver han 16. august.

I udlændingeloven står der, at bistand ydet til ulovligt ophold straffes med bøde på op til 5.000 kroner.

Juraprofessor Eva Smith fra Københavns Universitet mener, at Per Ramsdal ved at videreformidle boliger til irakiske asylansøgere på ulovligt ophold bryder loven.

- Det er er klart, at han yder bistand ved at hjælp dem med at finde boliger. Det ville være mindre strafbart, hvis der var tale om en nabo eller anden, som han personligt kender. Men når det er nogen han ikke kender er det en skærpende omstændighed, siger Eva Smith.

I loven står også, at bistand ydet for egen vindings skyld eller bistanden ydes gentagende gange kan straffes med fængsel. I samtalen med B.T.s muldvarp indrømmer Per Ramsdal at have hjulpet irakere flere gange med at finde en adresse.

- Kan det bevises, at han har skaffet boliger flere gange til irakere på ulovligt ophold, så kan han få en fængselsstraf," siger juraprofessoren. Formanden for Folketingets retsudvalg, Peter Skaarup (DF), mener at præsten bør fyres og straffes med fængsel. "Det er op til biskoppen., hvad der skal ske. Men jeg mener ikke, han kan fortsætte som præst efter at være blevet grebet på fersk gerning i så klare ulovligheder, siger Peter Skaarup.

SE BT TV: Afsløring: Brorson-præst bryder loven

Se BT TV: Dokumentation: Her er samtalen med Ramsdal