Tillidsmænd slår alarm over manglen på ammunition i Forsvaret. En enhed har allerede brugt beholdningen for hele 2017 efter en enkelt skydeøvelse, og soldater får lov at gå videre i systemet, selv om de ikke har øvet sig nok til at bestå skydeprøver, fortæller Hærens Konstabel- og Korporalforening.

Den yderste konsekvens ved at sende en soldat i krig, der ikke har øvet sig tilstrækkeligt i at skyde, er at han selv mister livet eller skader civile eller kolleger.

Derfor er det alvorligt, når kaserner landet over lige nu oplever, at der bliver sparet op mod 50 procent på ammunitionen.

Det understreger forbundssekretær i Hærens Konstabel- og Korporalforening Kurt Brantner efter et stort møde med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i Forsvaret.

»De oplever, at besparelserne på ammunition skaber utryghed både i forhold til at uddanne ordentligt og til at vedligeholde uddannelsen,« siger Kurt Brantner og fortæller, at det på mødet kom frem, at Livgarden enkelte steder skal spare 25 procent på ammunitionen, på Skive Kaserne er det 33 procent, og i Aalborg er det på enkelte typer ammunition 50 procent.

Består ikke kontrolskydninger

Forbundssekretæren har på møder med tillidsrepræsentanter fået flere foruroligende oplysninger om, hvordan alternative metoder bliver brugt for at minimere antallet af skud til den enkelte soldat.

»Det kom også til mit kendskab, at der i Aalborg er eksempler på, at man lader soldater fortsætte i uddannelsen, selv om de ikke har bestået eller gennemført deres kontrolskydninger, fordi de ikke har haft mulighed for at øve sig nok«, siger Kurt Brantner.

Her har han hørt om eksempler på, at man både går videre fra værnepligten og videre til de stående styrker uden at have bestået kontrolskydninger.

Den uddannelse, soldaterne så ikke har bestået, kan ikke nødvendigvis fuldføres på næste trin, fordi der heller ikke længere fremme er ammunition nok til at øve med.

I sidste instans kan det betyde, at soldater kan blive sendt på internationale missioner, uden at vide om de kan ramme skydeskiven.

Kurt Brantner peger på også et andet eksempel, hvor en enhed efter en enkelt skydelejr har brugt hele ammunitionsbeholdningen for 2017.

Tillidsrepræsentant for Telegrafregimentet i Fredericia, Bruno Theilgaard Jensen, oplever også, at mange enheder er blevet skåret i den mængde ammunition, de må bruge i 2017.

»Vi stiller store spørgsmålstegn ved, om vi kan opretholde et ordentligt uddannelsesniveau, og vi har drøftet med ledelsen, hvad vi gør i vores enhed. Lige nu kan det lige løbe rundt, men skal vi have dygtige soldater, er vi nødt til at skaffe, det der skal til. Så går det ikke med halve løsninger«, siger Bruno Theilgaard Jensen, der er bekymret for, hvor kritiske besparelserne på ammunitionen kan vise sig at blive.

Forsvaret afviser

Chef for Hærens Produktionsdivision Henrik Graven Nielsen fortæller, at han ikke kan nikke genkendende til de udfordringer, som HKKF beskriver.

»Hæren har de håndvåben og den ammunition, den har brug for, og vi mangler ikke håndvåbenammunition. Der er få andre typer ammunition, som er under observation, og nogle enkelte er kritiske, som vi ikke har nok af på lager«, siger Henrik Graven Nielsen.

Han fortæller desuden, at de få kritiske ammunitionstyper er håndteret i tæt samarbejde med Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

»Vi prioriterer de enheder, der har højest prioritet, og det er enheder til international tjeneste eller enheder til beredskab.«