I 2010 blev Silkeborg Kommune advaret om, at en frikirke-præst manipulerede og krænkede unge ned til 15 år. En advarsel handlede om, hvordan præsten havde været på lejr med nogle drenge, hvor de var nøgne, og han smurte dem ind i olie. Børns Vilkår kalder det myndighedssvigt.

Der var allerede for flere år siden alvorlige advarsler om forholdene i en midtjysk frikirke, hvor den forhenværende præst nu beskyldes for seksuelle overgreb mod børn og unge ned til 13 år.

Tilbage i 2010 fik Silkeborg Kommune en advarsel om, at de unge i frikirken var udsat for manipulerende, sekterisk og grænseoverskridende adfærd. Det er første gang, at indholdet af underretningen bliver offentlig kendt.

En person med fortid i frikirken gjorde i 2010 kommunen opmærksom på, at frikirkepræsten havde været på lejr med nogle drenge, hvor der var foregået grænseoverskridende ting. Det blev videre beskrevet, hvordan præsten manipulerede med de unge, og hvordan nogle af drengene havde et usundt afhængighedsforhold til præsten.

»Vi får en underretning om, at præsten var på lejr med nogle drenge, hvor de er nøgne, og han har skullet smøre dem ind i olie. Der var en slags leg omkring det,« siger Lone Baggersgaard, sektionsleder i Silkeborg Kommune.

Sagen blev undersøgt, og kommunen fandt frem til, at en af personerne, der var omtalt i den samlede underretning, var under 18 år. Den pågældendes familie blev kaldt til en samtale på kommunen, men det gav ikke anledning til yderligere handling, og sagen blev lukket. Sideløbende efterforskede politiet sagen, men det førte ikke til en sigtelse.

»Et myndighedssvigt«

Omkring seks år senere er den nu 29-årige danske frikirkepræst politianmeldt – denne gang for seksuelle overgreb i både Danmark og USA, hvortil præsten flyttede i 2011.

I mindst otte tilfælde beskyldes præsten for at have forgrebet sig på børn og unge ned til 13-årsalderen i perioden fra 2006 til 2011. Ifølge Berlingskes oplysninger er antallet af danske anmeldelser om overgreb i kirken nu vokset til mindst det dobbelte.

De nye oplysninger om underretningen fra 2010 viser, at kommunen har svigtet sit ansvar, mener Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

»Det er svært at undersøge sager i den slags sekteriske miljøer, men så burde kommunen måske gøre en ekstra indsats for at komme til bunds i anklagerne. I det her tilfælde har undersøgelsen tilsyneladende ikke været grundig nok, for så havde man jo opdaget præstens seksuelle overgreb. På den måde mener jeg klart, at der er tale om et myndighedssvigt,« siger Rasmus Kjeldahl.

Silkeborg Kommune har tidligere forklaret, at man ikke før en række mediehistorier om frikirkepræsten i 2012 havde fået nogen underretninger om seksuelle overgreb i kirken. I dag fastholder kommunen, at indberetningen fra 2010 ikke decideret handler om seksuelle overgreb.

»Ordet seksuelle overgreb er slet ikke til stede. Men nøgenhed spiller ind,« siger Lone Baggersgaard.

Burde I have reageret kraftigere dengang?

»Det er også et spørgsmål, vi stiller os selv. Vi var opsøgende i forhold til at få kontaktet de her familier og unge. Men man kan altid spørge sig selv, om vi kunne have spurgt på andre måder,« siger hun.

Hun forklarer, at sådanne sager undersøges ved at snakke med de unge og deres forældre og ved at undersøge deres rammer. Under samtalen med et forældrepar og deres 15-årige barn i forbindelse med indberetningen fra 2010, kommer der ikke ting frem, som giver anledning til yderligere tiltag.

»Helt uhyrligt«

I 2012 var kommunen ligeledes inde over sagen om beskyldningerne mod frikirkepræsten, hvor han blev politianmeldt for sektlignende forhold. Heller ikke denne sag førte til sigtelser mod frikirkepræsten.

I den forbindelse opsøgte Silkeborg Kommune selv i alt ni familier med børn i kirken og havde samtaler med dem på kommunens kontorer. Ingen af samtalerne gav anledning til at iværksætte yderligere foranstaltninger, har kommunen tidligere sagt.

Derfor mener Lone Baggersgaard også, at Silkeborg Kommune har gjort, hvad den kunne.

»Vi har lavet opsøgende arbejde i både 2010 og 2012. Det er en balance mellem, hvad der er vores opgave, og hvad der er politiets opgave,« siger hun.

Selv hvis de unge havde oplevet grænseoverskridende forhold begået af frikirkepræsten, er det ikke sikkert, at de ville fortælle om det til kommunens ansatte.

Det siger Brian Arly Jacobsen, religions-sociolog ved Københavns Universitet.

»I den type religiøse bevægelser vil der være en høj grad af tillid mellem den religiøse leder og medlemmerne. Hvis en person har siddet til et møde med kommunens sagsbehandler på et tidspunkt, hvor der stadig var tillid til lederen, ville vedkommende nok ikke fremsætte det, som om han misbrugte dem. Det kan være en forklaring på, hvorfor de ikke har fortalt om misbruget, hvis det måtte have fundet sted,« forklarer Brian Arly Jacobsen.

På Christiansborg møder kommunens tilsyn skarp kritik fra Dansk Folkepartis kirkeordfører, Christian Langballe (DF).

»Jeg undrer mig meget over det kommunale tilsyn, som åbenbart ikke har været godt nok. Det virker helt uhyrligt, hvad der er foregået. Jeg kender ikke kommunens bevæggrunde for ikke at gribe ind, men jeg synes, det er utrolig underligt, at der ikke er sket noget, når man tænker på, hvor omfattende det her misbrug åbenbart har været,« siger Christian Langballe.

Berlingske har af flere omgange forsøgt at få en kommentar fra frikirkepræsten, men det har ikke været muligt.

Præstens far, som også har været et ledende medlem i menigheden, har fortalt til Berlingske, at han har snakket med sin søn om beskyldningerne.

»Han var sønderknust og bad om tilgivelse. Han erkendte, at han var syg i hovedet, og han skulle til psykolog,« sagde faren.

Midt- og Vestjyllands Politi efterforsker fortsat sagen og ønsker ikke at udtale sig.