____simple_html_dom__voku__html_wrapper____>____simple_html_dom__voku__html_wrapper____>Skoleleverne kommer senere hjem fra skole eller i SFO'en. Til gengæld skal de ikke bruge alle de ekstra timer på skolebænken. Nye såkaldte aktivitetstimer skal aktivere eleverne ved at blande fysisk aktivitet og faglig viden.

Børnenes nye skema kommer til at se noget anderledes ud, når regeringen tirsdag eftermiddag præsenterer den nye skolereform.

For en 1. klasse vil den nye reform betyde, at de allerede fra første dag efter indskolingen skal begynde at tale engelsk i skoletiden.

Samtidig skal de være længere tid på skolebænken. De mindste elever fra 0.- 3. klasse vil få mindst 30 undervisningstimer om ugen, de lidt større fra 4.-6.. klasse kan se frem til 35 timer  og udskolingseleverne skal fra 7. klasse forberede sig på en skoleuge på mindst 37 timer.

SYNES DU, AT FLERE UNDERVISNINGSTIMER I FOLKESKOLEN ER EN GOD IDÉ? DELTAG I DEBATTEN UNDER ARTIKLEN. 
 
Eleverne kan til gengæld glæde sig over, at de med det nye fag Aktivitetstime kan komme ud af klasseværelset og lære gennem for eksempel fysisk aktivitet. Det nye fag giver mulighed for at bruge det eleverne har lært i matematik og dansk i for eksempel håndarbejdslokalet eller i gymnastiksalen.

Derudover lægger regeringen op til, at undervisningen blandes på tværs af klassetrin. Det kan være projektarbejde mellem 4. og 5. klasserne eller at de ældre elever forbereder og holder oplæg for de
mindre klasser, som en del af deres undervisning. 

Også hjælp til lektierne kommer nu på skemaet. Alle skole skal tilbyde lektiehjælp som en del af skoleskemaet.

Hvis du er på mobilen og vil se grafikken, klik her.


Synes du, at flere undervisningstimer i folkeskolen er en god idé?Deltag i debatten herunder.