Flygtninge skal hjem, så snart de kan

Vi skal yde hjælp og beskyttelse til mennesker, der er på flugt. Men når freden vender tilbage i deres hjemlande, så skal flere sendes hjem og hjælpe med at bygge deres samfund op igen.

For tiden er vi midt i seriøse udlændingepolitiske forhandlinger på Christiansborg. Jeg håber, at de bliver til virkelighed. For når vi ser på dansk udlændingepolitik i de sidste 30-40 år, så må vi konstatere, at den overvældende hovedregel har været, at de, der er kommet hertil som flygtninge, er endt med at blive indvandrere.

Det kan der være mange grunde til. Nogle er flygtet fra meget langvarige konflikter, hvor der stadig er ufred i deres hjemland. Andre har mere personlige konflikter i deres hjemlande, der gør, at de risikerer tortur og forfølgelse, hvis de og deres familie sendes hjem. Men vi må også se indad og sige, at indsatsen fra myndighedernes side for at få folk sendt hjem, når det er muligt, langt fra har været god nok.

Det er derfor, vi netop i denne tid på Christiansborg forhandler om nye udlændingestramninger, der skal styrke indsatsen for at få sendt flygtninge hjem. Vi er allerede i gang. Udlændingestyrelsen er netop i denne tid ved at gennemgå en lang række opholdstilladelser, der er givet til somaliere med henblik på at se, om de kan inddrages i lyset af, at situationen i Somalia er forbedret.

Nu ser vi så på, om vi kan gøre mere for at sikre, at de flygtninge, der har fået såkaldt midlertidig beskyttelsesstatus, også reelt kan sendes hjem, når situationen i deres hjemland tillader det. Det er primært syrere, der har fået denne type opholdstilladelse.

For mig handler det også om, hvilken tilgang vi møder flygtninge med. Er udgangspunktet, at de skal blive her, eller er udgangspunktet, at de skal sendes hjem? Når en flygtning i dag mødes med en integrationsplan og får tilbudt en permanent bolig, så forstår man godt, at den enkelte flygtning mentalt begynder at indrette sig efter at skulle blive her i landet.

Der mener jeg godt, vi kan være mere tydelige om, at planen er, at den enkelte skal retur til sit hjemland igen, så snart det er muligt. Men det kræver, at vi lægger indsatsen om, så vi også understøtter, at den enkelte kan vende hjem. Det kan f.eks. være ved at tilbyde kurser i færdigheder, der kan bruges i genopbygningen af hjemlandet. Det kan også være ved at sikre, at evt. børn fastholder kendskab til hjemlandets modersmål, hvis der er udsigt til, at de snart skal retur.

Vi er nået langt med udlændingepolitikken, siden vi overtog regeringsmagten i 2015. Vi har fået styr på tilstrømningen. Vi er gået fra 21.000 asylansøgere i 2015 til omkring 3.500 i 2017. Flere flygtninge forsørger sig selv og deres familie. Vi har gjort op med den slappe udlændingepolitik, som Mette Frederiksens regering stod i spidsen for, hvor man lempede udlændingepolitikken 45 gange.

Nu er tiden til at tage de næste skridt, hvor vi også får strammet op på indsatsen i forhold til at få flere flygtninge sendt hjem. Det ser jeg frem til at forhandle med Dansk Folkeparti om her i det nye år.

Andre læser også