BT kunne mandag afsløre, at regningen for dømte kriminelles p-bøder under afsoning i mindst fire tilfælde er sendt videre til skatteborgerne. Det afslørede en aktindsigt i regnskaberne for Kontraktpensionen Fyn, der huser 16 dømte, der afsoner den sidste del af deres afsoning.

Forstanderen på stedet, Kim Damgaard, bekræftede at man havde brudt reglerne.

»Skatteborgerne skal normalt heller ikke betale. Reglerne er sådan, at man selv skal betale. Men sagen er den, at det var nogle beboere, der kørte bilen i de tilfælde, og ingen af os kunne se, at man skulle betale. Så jeg valgte at holde beboerne skadesfri. Efter I bad om aktindsigt, så røg den helt op til kontorchef Lene Gaaei, der faldt over de her p-bøder. Og det er nu blevet godkendt.« sagde han.

Men nu afviser kontorchef Lene Gaaei højst opsigtsvækkende, at man betaler kriminelles p-bøder.

»Staten betaler ikke p-bøder for nogen. Det er udgangspunktet. Så svaret er nej, vi betaler ikke p-bøder,« siger hun.

Ifølge forstander Kim Damgaard har du personligt godkendt de her bøder, som også optræder i regnskabet, hvordan hænger det sammen?

»Den konkrete sag vil jeg ikke kommentere på, så det har jeg ingen kommentarer til.«

Synes du det er rimeligt, at skatteborgerne ender med at betale de her indsattes p-bøder?

»Det er ikke et spørgsmål om, hvad jeg synes er rimeligt. Staten betaler ikke p-bøder som udgangspunkt, sådan er reglerne,« siger hun og afviser at kommentere på, hvorvidt reglerne er blevet brudt.

Men ifølge regnskabet fra stedet blev tre af bøderne givet samme dag - 30. september 2012 - ved Kronborg Slot, mens den fjerde blev givet den 7. juni 2012 ved Slotcentret i Odense. Kontorchef Lene Gaaei vil ikke kommentere på, hvorfor hun - ifølge forstander Kim Damgaard - først har valgt at reagere mere end to år efter, når BT beder om aktindsigt i bilagene.BTs afdækning af forholdende på Kontraktpensionen Fyn, hvor afsonerne bl.a. får skiture og dykning på statens regning, har allerede medført vrede blandt både regeringspartier og oppositionen. DF har således indkaldt justitsminister Mette Frederiksen til samråd i sagen, mens SF har bedt om en redegørelse fra ministeren.

Og dagens benægtelse fra Kriminalforsorgen, imponerer da heller ikke just på Christiansborg, eftersom bøderne klart og tydeligt optræder i regnskaberne og samtidg er blevet bekræftet betalt af forstanderen.

Formanden for retsudvalget, SFs Karina Lorentzen, siger:

»Man bliver nødt til at forklare, hvad der er årsagen til, at de her bøder optræder i regnskaberne. Og jeg forventer, at vi nu får en nærmere redegørelse for, hvorfor man betaler dem. Det er selvfølgelig en gruppe mennesker som ikke har mange penge, men jeg mangler at høre en god forklaring på, hvorfor man har gjort, som man har gjort,« siger hun.

Også venstres retsordfører, Karsten Lauritzen, vil nu have undersøgt bøderne til bunds i det kommende samråd.

»Jeg vil benytte lejligheden til at spørge justitsministeren specifik ind til hvad der er betalt og om man overhovedet har hjemmel i loven til at betale bøderne,« siger han.

Han mener, at der er tale om misforstået resocialisering.

»Det skriger jo til himlen, at personer der er i udslusning, kan få betalt deres p-bøder når alle andre borgere skal betale dem. Altså hvad er det lige for et signal at sende? Du bryder reglerne, men nu skal vi nok betale for dig. Jeg synes, det er udtryk for en værdimæssig tilgang til resocialisering, som er helt forkert,« siger han.