Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Region Hovedstaden kunne tirsdag aften dokumentere, at fire læger har chikaneret akuttelefonen 1813 ved på få dage at ringe 255 gange for at presse ventetiden op. I materialet, som Region Hovedstaden sendte ud til presse og politikere, var navne på læger, der blev mistænkt for at opfordre til chikane på en lukket Facebook-gruppe, offentliggjort. Men det er ulovligt at videregive sådanne oplysninger, mener ekspert.

BT har fået professor Søren Sandfeld Jakobsen ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet til at gennemgå Region Hovedstadens materiale.

- Ifølge persondataloven, må en offentlig myndighed ikke videregive oplysninger om følsomme data - Heller ikke til pressen. Jeg mener, at det her er en krænkelse af lægerne, fordi de bliver nævnt ved navn, og det er følsomt, fordi det kan vise sig at være oplysninger om strafbare forhold, eller i hvert fald forhold, der kan få alvorlige ansættelsesmæssige konsekvenser for de pågældende, siger han.

I Region Hovedstadens materiale var vedlagt screendumps fra en lukket Facebook-gruppe, hvor flere læger har skrevet om akutordningen 1813, der trådte i kraft 1. januar. Lægernes navne var ikke anonymiseret.

- En myndighed skal altid handle sagligt og proportionalt, dvs. den må ikke tage hårdere midler i brug, end der er nødvendig. Det er for mig at se usagligt og uproportionalt, at Region Hovedstaden videregiver navnene på lægerne, særligt når det sker uden først at lave en grundig undersøgelse af sagen og lægernes rolle. Regionen har en klar og legitim interesse i at forklare offentligheden, at problemerne med 1813-tjenesten delvis skyldes nogle læger, der bevidst chikanerer tjenesten, men hvem disse læger er, er ikke vigtigt i denne sammenhæng. Her vejer hensynet til lægernes privatlivsbeskyttelse tungere.

I Region Hovedstaden mener regionsdirektør Hjalte Aaberg ikke, at der har været nogen grund til at kontakte lægerne og undersøge baggrunden for deres indlæg på Facebook, før deres navne blev offentliggjort tirsdag aften.

- Nej, vi har ikke overvejet at ringe til lægerne inden. Vi har fået noget materiale, som vi har videregivet, og så må folk selv læse det og forstå det, som de vil, siger han.