Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Sjuskefejl. Forkerte stavninger. Uforståelige journaler. Når en patient har søgt hjælp hos 1813 er journalarbejdet i flere tilfælde så mangelfuldt, at patientens behandling svæver i det uvisse.

Personalet på den nye akuttelefon 1813 i Region Hovedstaden, der skal sikre 1,7 million borgere lægehjælp af højeste kvalitet aften, nat og i weekender, har ikke blot lange ventetider. Journalføringen er i nogle tilfælde så sjusket, forkert og uforståelig, at patienternes egne læger får ingen eller svært forståelige oplysninger om de af deres patienter, der har fået behandling hos 1813.

Se dokumentationen her: Så slemt står det til

Og så kan behandlingen være helt forkert, viser en gennemgang af tre konkrete sager fra de seneste dage. Patienter, der søger hjælp hos lægevagten, skal i alle tilfælde have udarbejdet en såkaldt epikrise - lægesprog for en akutjournal - der udførligt beskriver patientens tilstand, symptomer samt detaljer om behandling, medicin og andet.

Denne journal skal sendes elektronisk til patientens egen læge, der indfører den i patientens journal og kan følge op på patientens sygdom. Men i en række tilfælde modtager lægerne ikke disse journaler - eller kun meget få, formentlig på grund af fejl eller manglende journalføring hos 1813.

Har du haft en dårlig oplevelse med 1813, og vil du dele din historie med os? Så skriv en mail til camk@bt.dk

- Normalt fik jeg, før 1813-systemet trådte i kraft den 1. januar, cirka 10 epikriser om dagen, måske endda flere. Siden nytår har jeg fået to, siger praktiserende læge Ulrik Bodholdt fra Kastrup ved København.

Han siger, at ‘situationen er meget alvorlig’.

- De patienter, der har fået hjælp i lægevagten, vil jo ofte skulle have en opfølgning hos deres egen praktiserende læge, og derfor skal jeg selvfølgelig præcist vide, hvilke symptomer patienten har haft, og hvilken behandling eller hjælp han eller hun har fået via 1813. Det er jo ikke altid, at en syg patient selv er i stand til at forklare mig, hvad lægevagten har foretaget sig. Derfor er det under al kritik, at jeg enten ikke får epikriser på mine patienter - eller får nogle, der er så mangelfulde, at de reelt er ubrugelige, siger Ulrik Bodholdt.

Se dokumentationen her: Så slemt står det til

Hans kollega, praktiserende læge Søren Brix Christensen fra Nivå i Nordsjælland, og gennem de seneste uger en af de hårdeste kritikere af 1813-systemet, er også bekymret.

- Nu bruger man 150 millioner kroner på et nyt system og en masse millioner på at reklamere for det, men sandheden er, at vi har fået et værre sundhedssystem, der mangler sammenhæng. Det er en forfærdelig fornemmelse, at jeg reelt intet aner om, hvad der sker med mine patienter, når jeg går hjem klokken 16. Enten hører jeg ikke om, at de har søgt hjælp, eller også får jeg tilbagemeldinger, der betyder, at jeg er nødt til at bruge tid på at ringe til patienterne for at finde ud af, hvad der er sket, hvad de har fejlet, og hvilken behandling de har fået, siger Søren Brix Christensen.

I Region Hovedstaden forklarer enhedschef i 1813 Jan Nørtved de mangelfulde epikriser med, at der ikke har været en helt klar aftale med de praktiserende læger om, hvornår der skulle sendes epikriser ud.

- Det var uklart for os, hvad man ville have. Og vi fik divergerende informationer om, i hvilke situationer man ønskede epikriser, siger Jan Nørtved. Lægernes kritik af de sjuskede journaler understreger, at 1813 og de praktiserende læger skal samarbejde mere om den nye akuttelefon, mener han.

- Jeg har svært ved at forholde mig til de enkelte epikriser, men jeg synes da bare, at det er positivt, at de praktiserende læger interesserer sig for, hvad der sker på 1813 - det har de ikke gjort før. De praktiserende læger er velkomne til at sende eksemplerne til os, og så kan vi tage en dialog om, hvordan de skal se ud i fremtiden. Det er vigtigt, at vi får et samarbejde, så alle kan forstå, hvad der står i patienternes journaler, siger Jan Nørtved.

Se dokumentationen her: Så slemt står det til

Har du haft en dårlig oplevelse med 1813, og vil du dele din historie med os? Så skriv en mail til camk@bt.dk