Ny drejning i sagen om Inger Støjbergs ulovlige instruks: Asyl-brude trues nu med at blive blive smidt ud af landet, efter afsløring om at de har givet urigtige oplysninger om deres alder

De er udråbt til de helt store ofre i sagen om udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) ulovlige instruks, der i strid med reglerne har tvunget dem væk fra hinanden.

Nu kan BT dokumentere, at flere af de unge asyl-par selv har givet urigtige oplysninger om deres alder, og de anklages nu fra flere sider for at have drevet gæk med de danske myndigheder.

6 af de omtalte 32 barnebrude har således over for de danske myndigheder først oplyst, at de var umyndige og under 18 år ved deres ankomst til Danmark og dermed stillet bedre i deres asylsager.

Men efter Inger Støjberg i februar 2016 formulerede en omstridt instruks om at tvangs-adskille unge asylansøgere under 18 år fra deres ældre samlevende, ændrede de seks barnebrude alder, så de ikke længere var umyndige, men over 18 år. Dermed var de alligevel ikke omfattet af instruksen og kunne få lov til at bo sammen.

Det fremgår af en aktindsigt, BT har modtaget fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Sagen vækker nu politisk forargelse. Bl.a. hos Dansk Folkeparti, der mener, at de nye oplysninger viser, at der er tegnet et helt forkert billede af flere af de unge asyl-par som ofre.

»Der må man bare sige, at er der noget, som er urimeligt, så er det, at man kommer til et land, som tager imod en, og så lyver man over for landet,« siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen.

Han mener også, at sagen bør have konsekvenser.

»Hvis først de oplyser en alder og bagefter oplyser en anden alder alt efter, hvad der er mest fordelagtigt, så ved vi positivt, at de på et eller andet tidspunkt har sagt noget, der er forkert. Det bør have den konsekvens, at dem, der har givet modstridende oplysninger, bør sættes i en udsendelsesposition og sendes ud af landet, så snart det er muligt.«

Naser Khader, udlændinge- og integrationsordfører for De Konservative, vil tage sagen op med ministeren.

»Det er mistænkeligt, når de pludselig kan ændre alder, efter der er kommer en instruks. Det ligner jo svindel. Efter sommer vil jeg have ministeriet til at undersøge det her til bunds. Du får asyl på tro og love, og det, du siger, skal være korrekt. Hvis det ikke er korrekt, og du har fået asyl, så har du fået asyl på et falsk grundlag, og så må sagen genbehandles,« siger han til BT.

I sagerne, som BT har gennemgået, fremgår det, at flere af de unge asyl-par i løbet af foråret 2016 ændrer alder.

I to sager finder asyl-par selv dokumenter frem, der skal bevise, at den kvindelige part er over 18 år. Begge kvinder er sammen med mænd, der er cirka 10 år ældre. I det ene tilfælde fremgår det, at kvinden efterfølgende bliver kaldt til en aldersundersøgelse.

I en tredje sag klager et par over adskillelse og oplyser, at kvinden, der på daværende tidspunkt var 16 år, ‘retteligt’ er 20 år.

Og i en fjerde sag bliver der ligeledes klaget over adskillelsen, og parret anmoder om en aldersundersøgelse af kvinden.

I november 2016 skriver Udlændingestyrelsen, at i alt seks par i perioden fra april til august 2016 har fået lov til at bo sammen efter en alders-ændring.

Inger Støjberg er lige nu under kraftig beskydning for at have givet urigtige oplysninger i sagen om den ulovlige instruks, hvor barnebrude i strid med internationale konventioner blev adskilt fra deres partner. For nylig har et par anlagt sag an mod den danske stats, fordi de uretmæssigt blev tvangs-adskilt.

Claus Juul, chefjurist i Amnesty International i Danmark, har tidligere udtalt sig i sagen om Inger Støjbergs ulovlige instruks. Han mener, det er helt urimeligt at spekulere i, om parrene bevidst har forsøgt at snyde myndighederne.

»Det er en forvaltningsafgørelse i sagerne, om man tror på, at de er over 18 år.«

En forklaring på, at asylansøgerne skifter alder undervejs, kan ifølge Claus Juul være, at de ganske enkelt ikke er klar over, hvornår de er født:

»Der er også den mulighed, at de slet ikke ved det. At de kommer fra et sted, hvor folk siger: Min far siger, at jeg blev født det år, hvor det store træ i haven væltede. Men ingen kan huske om det var år 1054 eller 1056. Det kan være helt reelt. Den meget præcise omgang med tid og sted, som vi har, kan man ikke altid lige klare i afghanske landsbyer,« siger Claus Juul.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Inger Støjberg eller Udlændingestyrelsen. Sidstnævnte henviser til det materiale, der allerede er sendt til Ombudsmanden.



Advokat: Urigtige oplysninger er et problem
Som asylansøger er man bedre stillet, hvis man er under 18 år end over. Også hvis man er i et ægteskab med en myndig person, da ægteskabet dermed ikke er gyldigt i Danmark.

Det fortæller Jytte Lindgård, formand for Foreningen af udlændingeretsadvokater.

»Man er væsentligt bedre stillet, end hvis man er over 18 år. Hvis du er barn, så går du ind under specielle regler for uledsagede børn. Det vil man også gøre, hvis man er under 18 år og er i et ægteskab, som vi ikke anerkender i Danmark,« siger hun og forklarer, at man i visse tilfælde kan få lov til at blive i Danmark, til man fylder 18 år, ligesom man får en bisidder til at hjælpe sig under asylprocessen.

At kvinderne i seks ud af de 32 asylpar skiftede alder umiddelbart efter Støjbergs instruks i foråret 2016, vækker også undren hos udlændingeadvokaten.

»Så har de jo talt usandt til at starte med,« konstaterer Jytte Lindgård, som fortæller, at der et kendt problem i asylsystemet, at der bliver afgivet forkerte oplysninger om blandt andet ansøgernes alder.

»Det kan vi ikke have, for det svækker de andre sager, at nogen afgiver urigtige oplysninger. Asylansøgere skal afgive rigtige oplysninger. Sådan skal det være. Ligesom ministre skal give rigtige oplysninger,« siger Jytte Lindgård og peger samtidig på, at en forklaring også kan være, at mange asylansøgere ganske enkelt ikke ved, hvor gamle de reelt er ved ankomsten til Danmark.

»Det kan sagtens være, at de af familiemedlemmer har fået fortalt urigtige oplysninger. Og i mange tilfælde er det også sådan, at de ikke ved, hvor gamle de er.«

Ekspert: Vores aldersundersøgelser er upræcise
Opstår der tvivl om en asylansøgers alder, kan de danske myndigheder få lavet en fysisk aldersundersøgelse af personen for at komme sandheden nærmere.

Men undersøgelsen, som blandt andet bygger på røntgenbilleder af tænder og hænder, er behæftet med så stor usikkerhed, at det ofte er umuligt at slå fast, om personen er 16 eller 18 år.

Det fortæller Niels Lynnerup, retsmediciner på Retsmedicinsk Institut i København, som udfører aldersundersøgelserne.

»Vi forsøger at anslå den biologiske alder ud fra vores undersøgelser af tænder og knogler. Den kan være behæftet med større eller mindre spænd. Vi angiver for eksempel 17-18 år eller 15-17 år som den mest sandsynlige alder og en usikkerhed på plus/minus 2-3 år,« siger Niels Lynnerup og understreger, at det er Udlændingestyrelsen, der fastsætter ansøgerens alder ud fra den fysiske undersøgelsen og sagens øvrige oplysninger.

»Det er biologi, og der er usikkerhed. Vi understreger hver gang, at det er et skøn og ikke et facit. Det er myndighedernes afgørelse, hvor man ender med at fastlægge den juridiske alder,« siger Niels Lynnerup.

Usikkerheden i undersøgelserne gør, at det kan være umuligt at efterprøve, om kvinderne i sagen om barnebrudene har ret, når de hævder, at de er 18 år og ikke 16 år, som først angivet.

Det fremgår desuden af Udlændingestyrelsens retningslinjer, at usikkerheden som hovedregel skal komme ansøgerne tilgode, hvis de afviger med et år. Det betyder i praksis, at en persons alder kan sættes til 18 år, hvis vedkommende selv hævder at være 18 år, mens aldersundersøgelsen viser 16-17 år.

Undersøgelserne bliver primært brugt i sager om uledsagede mindreårige asylansøgere.

I 2016 blev der truffet afgørelser om asylansøgeres alder i 932 sager. Heraf blev 712 mindreårige, svarende til 76 procent, efter en aldersundersøgelse vurderet til at være voksne.

Hvor mange barnebrude, der har fået foretaget en aldersundersøgelse, har det ikke været muligt for BT at få oplyst.