Lyt til artiklen

En gruppe børn har gjort brugere på Haderslev Bibliotek utrygge, og sagen er langt fra enkeltstående. Flere biblioteker har i perioder indsat vagter og indskrænket åbningstiden for at komme problemer med uroskabende børn og unge til livs.

På Haderslev Bibliotek har en gruppe børn med indvandrerbaggrund i alderen 10 til 14 år skabt ballade og virket truende over for de andre lånere. To af episoderne er nu meldt til politiet, fortæller bibliotekschef Per Månson til BT.

Den ene episode foregik i bibliotekets udvidede åbningstid, hvor der ikke er personale tilstede, men optrinnet blev optaget på videoovervågning.

Greb fat i en låner

»På videoen kan vi se, at der står en ung mand uden for indgangen til biblioteket, og så er der tre drenge indenfor, der kaster papirkugler efter ham. Vi kan ikke høre, hvad de siger til hinanden, men den unge mand bliver meget provokeret kan vi se, og pludselig kommer drengene løbende mod ham med deres sko i hænderne«, siger Per Månson og fortæller, at politiet har været og hente bibliotekets overvågningsbånd, efter den unge mand anmeldte episoden.

Per Månson overværede selv en anden episode for nyligt, hvor en voksen låner er i kontakt med en gruppe drenge, fordi de larmer.

»En af drengene kom efterfølgende stormende ind på biblioteket og kræver, at låneren sletter et billede, han skulle have på sin telefon. Han greb fat i låneren og ville ikke lade ham komme ud«, fortæller Per Månson.

Begge episoder er meldt til politiet, oplyser bibliotekschefen, der også fortæller, at to 14-årige drenge har fået karantæne fra biblioteket, og at biblioteket har en aftale med en vagt i nærheden, de kan tilkalde.

Flere biblioteker plaget af uro

Haderslev Bibliotek er langt fra det eneste bibliotek i landet, der har haft problemer med uroskabende unge. BT har været i kontakt med biblioteker i både Esbjerg, Aabenraa, Tønder, København, Odense og Aarhus, der fortæller, at de har eller har haft episoder med uroskabende børn og unge.

På Hovedbiblioteket i Odense fortæller bibliotekschef Kent Skov Andreasen, at det er et tilbagevendende problem, at mindre grupper unge fra blandt andet Vollsmose-ghettoen skaber utryghed på biblioteket. Derfor samarbejder biblioteket med vagterne i banegårdscentret, hvor biblioteket ligger, som smider de unge ud, hvis de går over grænsen.

»Det er som regel mindre grupper af helt unge drenge, som er rastløse og har for meget testosteron. Hvis det er en af de dage, hvor de er meget højrøstede, har en meget eksplicit adfærd eller kommer op og toppes indbyrdes, så skaber det utryghed. Det kunne vi godt undvære,« siger han.

Biblioteker tilkalder vagter

I København har nogle biblioteker i perioder også været tilknyttet en vagtordning ligesom nogle biblioteker i en afgrænset periode har haft indskrænket åbningstiden på grund af uro, fortæller chef for Københavns Hovedbibliotek, Jakob Heide Petersen.

Formand for Danmarks Biblioteksforening, Steen B. Andersen, bekræfter, at man diskuterer problemet i foreningen, men hæfter sig ved, at der er få episoder, set i lyset af, hvor mange biblioteker, der har udvidet åbningstiden uden bemanding.

»Vi har hørt om det enkelte gange. Jeg er formand for kulturudvalget i Aarhus, og der har i Aarhus været to episoder i løbet af de sidste fire år. Begge gange har det medført, at biblioteket har haft lukket i en kortere periode. I forbindelse med den sidste periode satte vi et vagtselskab på i tre uger«, siger Steen B. Andersen, der oplyser, at det både er unge med og uden indvandrerbaggrund, der skabte uro og gjorde nogle af de andre lånere utrygge.

En evaluering af den selvbetjente åbningstid på blandt andet bibliotekerne i Københavns Kommune fra sidste år, viser, at 13 procent af biblioteksbrugerne oplever utryghed på grund af andre brugeres opførsel i den ubemandede åbningstid.