På knap halvanden måned har Køge Kommune modtaget 31 underretninger vedrørende Borup Skole. 

Otte af underretningerne handler om overgreb, viser B.T.s aktindsigt. 

Til sammenligning var tallet af underretninger vedrørende skolen 35 for hele 2023. 

Underretningerne er inddelt i forskellige kategorier, der vedrører 'overgreb', 'vanrøgt', 'skolefravær' og 'særlig støtte' og kan være indgivet af Borup Skole, forældre til børn på skolen samt andre fag- og privatpersoner.

Det fremgår i aktindsigten også, at flere af underretningerne kan være på de samme børn, ligesom de konkrete episoder ikke behøver at være foregået på skolen. 

B.T. ville gerne have haft et interview med Køge Kommune om de seneste underretninger, men kommunen har ikke ønsket at stille op og kommentere på udviklingen. 

Lars Uggerhøj, der er professor i socialt arbejde ved Aalborg Universitet, kalder tallet for bekymrende.

»Når man ser på antallet af underretninger og ser, at der er tale om en enkelt institution, så er det da yderst bekymrende og en markant størrelse underretninger,« siger han.

Han forudser også, at tallet vil stige yderligere, og at det vil kunne mærkes på landets andre kommuner.

»Jeg tror, at den her sag får det til at rulle andre steder, hvor der måske har været lignende problemstillinger. Så det gør jo også, at kommunerne er nødt til at forholde sig til det her med, at der måske ikke bliver underrettet nok i forhold til det, der sker ude på skolerne,« fortæller han. 

Han understreger, at vi som borgere er forpligtet til at underrette, hvis vi mener, der er forhold, der ikke er, som de skal være. Dernæst er der en skærpet forpligtelse fra eksempelvis en skole til at underrette. Og hvis en skole undlader at underrette en kommune, så kan man blive straffet for det.

De tilstrømmende underretninger kommer, efter at Borup Skole og Køge Kommune har været i massiv modvind. TV 2 har beskrevet, at flere børn i alderen 6-11 år er blevet udsat for trusler, vold og seksuelle krænkelser af en gruppe jævnaldrende børn på skolen. 

Køges socialdemokratiske borgmester, Marie Stærke, har tidligere erkendt, at håndteringen af sagerne ikke har været optimal fra kommunens side.

»Vi har en særlig opmærksomhed på, at der i det her forløb har været mangelfuld kommunikation, og at det har været med til at skabe stor utryghed. Det har ikke været godt nok, og det skal vi lære af,« fortalte hun tidligere på ugen. 

I samme forbindelse har kommunen også anbefalet at få igangsat en ekstern undersøgelse af, om sagerne på Borup Skole er blevet håndteret godt nok. 

Det er kommunens Økonomiudvalg, som tirsdag 27. februar endeligt beslutter, om den uvildige undersøgelse skal sættes i gang.