Nu skal ofre for personfarlig kriminalitet vente i kortere tid på, at deres sag kommer for retten.

Efter en stribe B.T.-afsløringer skal sagsbehandlingstiden og antallet af sagsbunker inden for denne form for kriminalitet ned med 20 procent i år 2020.

Det står i en ny handlingsplan fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten, som justitsminister Nick Hækkerup (S) bad om i starten af juli.

Efter at have læst planen slår ministeren fast, at dens forslag øjeblikkeligt skal gennemføres af både politi og anklagemyndigheder.

»De går i gang med dem nu,« siger Nick Hækkerup til B.T.

Handlingsplanen dokumenterer da også nødvendigheden af, at der straks gøres noget.

Helt nye tal viser nemlig, at sagsbehandlingen af den personfarlige kriminalitet som vold, voldtægter, røveri og blufærdighedskrænkelser er eksploderet på bare et år.

I første halvår af 2019 gik der 242 dage fra anmeldelse til afgørelse af tiltalespørgsmålet, mens der i 2018 kun gik 149 dage.

'Set ud fra et borgerperspektiv er den personfarlige kriminalitet voldsomt utryghedsskabende,' står der i handlingsplanen, der skal sikre, at alle sager om personfarlig kriminalitet nu får den højeste prioritet.

Ligeledes skal ofrene underrettes langt oftere om, hvordan det går med behandlingen af deres sag.

'Handlingsplanens initativer skal samtidig reducere den historisk høje sagsbehandling i politi og anklagemyndighed og sikre, at der fremover skabes et balanceret gennemløb i sagsbehandlingen, sådan at sagsophobningen bremses, de nuværende sagsbunker og de ældste sager håndteres, og sagsbehandlingstiden nedbringes,' står der i handlingsplanen.

Som et nyt initativ indfører statsadvokaterne et særligt tilsyn med langvarige sager, så der kan sikres en fremdrift i sagsbehandlingen.

'Statsadvokaternes tilsyn med disse sager vil bl.a. blive gennemført gennem målrettede tilsynsmøder og stikprøvekontroller,' står der i handlingsplanen.

Handlingsplanen slår også fast, at politikredsene nu skal være langt bedre til at holde ofrene for kriminalitet informeret.

Derfor indføres en ny ordning, hvor politi eller anklagemyndighed skal tage kontakt til den forurettede borger og orientere om sagens forløb, hvis der seks måneder efter anmeldelsen ikke er truffet afgørelse i sagen.

Og så skal politiet rent teknisk sikre et dagligt overblik over alle de faktuelle oplysninger i sagerne om personfarlig kriminalitet.

'Dette gør, at politi og anklagemyndighed altid har et aktuelt overblik, der understøtter den konsekvente prioritering af sagerne om personfarlig kriminalitet,' fremgår det af handlingsplanen.

I handlingsplanen fremgår det også, at den nye prioritering af personfarlig kriminalitet kan få konsekvenser for sagsbehandlingstiden af andre anmeldelser.

Nick Hækkerup erkender, at det kan blive virkeligheden, at ofre for kriminalitet som indbrud og tyveri må finde sig i endnu længere ventetid.

»Den her handlingsplan forvalter personfarlig kriminalitet. Jeg vil selvfølgelig også nedbringe sagsbehandlingstiden på alle de andre former for kriminalitet, men skal jeg gøre det, så kræver det, at der kommer ekstra ressourcer,« siger Nick Hækkerup.