Lyt til artiklen

Advokat Anders Valentiner-Branth insisterede på, at en navngiven chefjurist i Københavns Kommune skulle overtage ansvaret for udbetalingen af et forskudshonorar på lige over 100.000 kroner.

Efterfølgende overtog chefjuristen sagen, og advokaten fik udbetalt sine penge i strid med reglerne.

Det afsløres af en intern mailkorrespondance, som dermed føjer endnu et kapitel til sagen om advokaten Anders Valentiner-Branth og firmaet Nielsen Nørager, der fra 2016 til 2018 fik udbetalt 14,8 millioner kroner af Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Ifølge flere eksperter skete det i strid med udbudsreglerne, ligesom der ikke blev skrevet én eneste kontrakt.

Millionerne fik advokaten udbetalt på baggrund af mundtlige aftaler.

Chefjuristen hedder Malene Møller Ruszkai, og hun spiller ifølge flere dokumenter en central rolle i forhold til at hyre Anders Valentiner-Branth.

»Forudbetaling må ikke forekomme, ligesom der heller ikke må kunne rejses tvivl om, hvorvidt vurderingen er saglig. Det ser ud, som om advokaten bare har kunnet bestille den medarbejder, som varetager hans interesser,« siger Mette Annelie Rasmussen, der er medlem af Borgerrepræsentationen for De Radikale.

Malene Møller Ruszkai har en central rolle i sagen om Anders Valentiner-Branth og firmaet Nielsen Nørager, som blev hyret for 14,8 millioner kroner på tre år. Malene Møller Ruszkai ses nederst i højre hjørne.
Malene Møller Ruszkai har en central rolle i sagen om Anders Valentiner-Branth og firmaet Nielsen Nørager, som blev hyret for 14,8 millioner kroner på tre år. Malene Møller Ruszkai ses nederst i højre hjørne.
Vis mere

»Man spørger jo sig selv, hvorfor det er så vigtigt for advokaten, at det lige præcis er chefjuristen, der skal håndtere forskudsbetalingen. Det viser, at de kender hinanden, og at hun har et ansvar i forhold til advokatens arbejde for kommunen,« siger hun.

Kommunen nægter fortsat, at chefjuristen er ansvarlig for at have hyret advokaten.

Men nu viser en intern mailkorrespondance altså et forløb, hvor Anders Valentiner-Branth 21. december 2016 personligt bad en enhedschef fra en anden afdeling om, at Malene Møller Ruszkai skulle tage sig af en regning på 300.000 kroner.

Fakturaen drejer sig om rådgivning i forbindelse med den såkaldte fortovsordning, hvor boligejere gennem en årrække blev overfaktureret af kommunen for renhold af kommunens fortove.

Partner Anders Valentiner-Branth fra firmaet Nielsen Nørager bad om, at juridisk chef i Københavns Kommune Malene Møller Ruszkai skulle ordne et forskudshonorar på 100.000 kroner.
Partner Anders Valentiner-Branth fra firmaet Nielsen Nørager bad om, at juridisk chef i Københavns Kommune Malene Møller Ruszkai skulle ordne et forskudshonorar på 100.000 kroner. Foto: Nielsen Nørager
Vis mere

Udfordringen for enhedschefen var, at Anders Valentiner-Branth kun havde arbejdet for 200.000 kroner.

Derfor skrev enhedschefen en e-mail til Malene Møller Ruszkai med Valentiner-Branths ønske:

'Kære Malene. Jeg skal bruge en regning fra Anders, og han har bedt om, at det går gennem jer. På 300.000 kr., og det skal være i dette år. Kan du klare den?'

'Jer' refererer i den sammenhæng til Stab Jura, som er den afdeling, Malene Møller Ruszkai er chef for.

En kommune må ikke forudbetale. Det er i strid med det såkaldte transaktionsprincip. Det har Københavns Kommune erkendt i et notat i sagen og beklaget. Alligevel sørger chefjuristen personligt for, at Anders Valentiner-Branth får 300.000 kroner på trods af, at han kun har arbejdet for 200.000 kroner.

Det fremgår indirekte af svaret på e-mailen:

'Jeg har d.d. talt med Anders og aftalt, at han sender en regning på 300.000 kr. plus moms i indeværende år til dig. Den fremadrettede håndtering ift. deres bistand sammenholdt med, hvad der er betalt, går gennem mig. Hilsner Malene.'

Du kan se e-mailen her:

Mailkorrespondance viser, hvordan Malene Møller Ruszkai overtager håndteringen af en regning på 300.000 kroner på opfordring fra Anders Valentiner-Branth. En intern undersøgelse har siden vist, at regningen gav advokaten et forskud på mere end 100.000 kroner.
Mailkorrespondance viser, hvordan Malene Møller Ruszkai overtager håndteringen af en regning på 300.000 kroner på opfordring fra Anders Valentiner-Branth. En intern undersøgelse har siden vist, at regningen gav advokaten et forskud på mere end 100.000 kroner.
Vis mere

Altså: Hvis enhedschefen betaler regningen på 300.000 kroner, så sørger Malene Møller Ruszkai for, at advokatens arbejdsgæld til Københavns Kommune bliver arbejdet af på et senere tidspunkt.

Fem måneder efter den mundtlige aftale mellem Anders Valentiner-Branth og Malene Møller Ruszkai sendte advokaten en regning til hende personligt, hvor timerne var trukket fra.

Det kan dog ikke af regningen ses, hvad det er for et stykke arbejde, der præcis vedrører forskudsbetalingen, og hvad der drejer sig om nye opgaver. Det er heller ikke specificeret, hvor mange timer der er brugt på de enkelte opgaver.

I et e-mailsvar skriver Anders Valentiner-Branth:

'Da spørgsmålet om forskud blev rejst, var det vigtigt for os, at Stab Jura (som Malene Møller Ruszkai er chef for, red.) i Teknik- og Miljøforvaltningen som intern rådgiver var orienteret herom. Vi har i øvrigt udarbejdet en redegørelse for vores arbejde i perioden, og TMF har blandt andet på den baggrund konkluderet, at kommunen har modtaget de ydelser, som de har betalt for.'

Kommunen ønsker ikke at kommentere selve mailkorrespondancen. Et ønske fra B.T. om et interview med Malene Møller Ruszkai er heller ikke imødekommet.

Der pågår i øjeblikket en intern undersøgelse af forvaltningens køb af advokatydelser efter B.T.s afdækning af høje honorarer til Valentiner-Branth baseret på mundtlige aftaler.