Københavns Kommune forsøgte at snyde tusindvis af boligejere, som betalte overpriser for, at kommunen holdt deres fortove rene.

Strategien blev blandt andet klappet af mellem juridisk chef i kommunens teknik- og miljøforvaltning Malene Møller Ruszkai og advokat Anders Valentiner-Branth fra firmaet Nielsen Nørager.

Det kan B.T i dag afdække via blandt andet interne e-mail og mødenotater fra en kulegravning af fortovsordningen foretaget af advokatfirmaet Bech-Bruun.

»Reelt har man jo forsøgt at snyde de mange tusinde boligejere, der ikke har klaget. Og det er stærkt kritisabelt,« siger Jens-Kristian Lütken, som er medlem af Borgerrepræsentationen for Venstre og af kommunens vagthund Intern Revision.

Malene Møller Ruszkai har en central rolle i sagen om Anders Valentiner-Branth og firmaet Nielsen Nørager, som blev hyret for 14,8 millioner kroner på tre år. Malene Møller Ruszkai ses nederst i højre hjørne.
Malene Møller Ruszkai har en central rolle i sagen om Anders Valentiner-Branth og firmaet Nielsen Nørager, som blev hyret for 14,8 millioner kroner på tre år. Malene Møller Ruszkai ses nederst i højre hjørne.
Vis mere

I 2016 lagde kommunen en strategi, der skulle isolere og lukke to klager til Vejdirektoratet i sagen.

Kommunen frygtede, at klagerne fik medhold i en afgørelse fra Vejdirektoratet. I så fald ville små 2.000 andre grundejere underlagt fortovsordningen kunne kræve at træde ud af ordningen, som i rene opkrævninger gav kommunen rundt regnet 60 millioner kroner.

Af interne dokumenter refereret i Bech-Bruun-rapporten fremgår det, at forvaltningen med juridisk chef Malene Møller Ruszkai og advokat Anders Valentiner-Branth i spidsen stod bag den bemærkelsesværdige strategi:

Klagesagerne skulle 'lukkes uden at sætte forvaltningen i en position, hvor udfaldet af klagesagen danner en præcedens, som på sigt kan true fortovsordningen', som det står formuleret i et mødenotat.

Og det skulle gøres ved at give de to klagere 'dispensation, hvorved deres klagesager lukkes og ikke fører til evt. medhold i afgørelsen', fremgår det af et andet mødenotat.

Som B.T. tidligere har afdækket, fik Anders Valentiner-Branth gennem tre år opgaver for 14,8 millioner kroner, uden at opgaverne kom i de lovpligtige udbud, og uden at der blev indgået én eneste skriftlig kontrakt.

Advokaten var nemlig kommunens rådgiver i sagen, og han blev – som beskrevet i B.T. søndag – hentet ind af juridisk chef Malene Møller Ruszkai.

Fortovsordningen blev indført i 2010 flere steder i København. Ejer-, andels- og almene boliger blev tvunget til at lade kommunen, i stedet for eksempelvis ejendommenes egne viceværter, feje fortovene. Og det var til en pris, som var op til 10 gange så høj som markedsprisen.

Anelise Glendorf fra andelsforeningen AB Bustrup klagede over kommunens fortovsordning. Til sidst fik foreningen medhold. Men dokumenter afslører, at det blot var en del af en strategi, som skulle redde fortovsordningen.
Anelise Glendorf fra andelsforeningen AB Bustrup klagede over kommunens fortovsordning. Til sidst fik foreningen medhold. Men dokumenter afslører, at det blot var en del af en strategi, som skulle redde fortovsordningen.
Vis mere

Nogle boligejere var rasende over ekstraudgiften, og i 2016 begyndte klagerne over ordningen at tage til i styrke. En ændring af vejloven betød nu, at kommunen havde pligt til at sikre borgerne markedsprisen.

En af dem, der klagede, var Anelise Glendorf fra andelsforeningen AB Bustrup. Hun har tidligere fortalt til B.T., hvordan hun oplevede snyd og magtmisbrug fra kommunens side.

I oktober 2016 fik hendes forening afslag på at træde ud af fortovsordningen. Andelsforeningen betalte 42.000 kroner om året.

Alligevel lykkedes det Anelise Glendorf at give forvaltningen hovedpine: Hun klagede nemlig til Vejdirektoratet over, at kommunen ikke ville lade foreningen træde ud af fortovsordningen, efter et afslag i oktober 2016.

Desuden klagede hun over, at et såkaldt høringsbrev til andelsforeningen var blevet sendt til administratoren, og ikke til andelsforeningens bestyrelse. Altså var foreningens bestyrelse reelt ikke blevet hørt om ordningen, da den blev indført i 2010.

I april 2017 fik AB Bustrup lov til at træde ud af fortovsordningen og erstatning 'på grund af særlige omstændigheder', og dermed blev sagen lukket hos Vejdirektoratet.

»Vores andelsforening fik ret til sidst. Men det handlede jo mest om, at kommunen ville have fred for os og sikre sig, at andre foreninger ikke gjorde det samme,« siger Anelise Glendorf.

At juridisk chef Malene Møller Ruszkai klappede strategien af med Anders Valentiner-Branth og firmaet Nielsen Nørager, fremgår af Bech-Bruun-rapporten.

Partner Anders Valentiner-Branth fra firmaet Nielsen Nørager har på tre år fået honorarer for 14,8 millioner kroner fra Københavns Kommune, uden at opgaverne kom i de lovpligtige udbud.
Partner Anders Valentiner-Branth fra firmaet Nielsen Nørager har på tre år fået honorarer for 14,8 millioner kroner fra Københavns Kommune, uden at opgaverne kom i de lovpligtige udbud. Foto: Nielsen Nørager
Vis mere

6. februar 2017 skriver hun i en e-mail til Anders Valentiner-Branth og firmaet Nielsen Nørager: 'Der er enighed om den strategi, der lægges op til i jeres forslag'.

En anden, der kæmpede imod fortovsordningen, var advokat Finn Träff fra advokatfirmaet Winsløw. Han repræsenterede mere end 40 boligforeninger, der var rasende over ågerpriserne.

»Når jeg ser på det, så er det alvorlige i denne sag ikke nødvendigvis, at man har begået en fejl. Men da man opdager det, så forsøger man at sløre det og snyde borgerne. Og det er ikke i orden,« siger Finn Träff.

I en e-mail til B.T. skriver advokat Anders Valentiner-Branth, at han er refereret forkert i Bech-Bruun-rapporten:

»Der blev afholdt et møde den 16. november 2016, hvilket var, umiddelbart efter at vi havde modtaget vores opdrag i sagen. Vi blev herefter tillagt synspunkter i forhold til en eventuel strategi, som vi ikke havde givet udtryk for, og som vi ikke er enige i. Vi har sagt klart fra heroverfor, da vi i december 2016 blev bekendt med, at vi urigtigt var blevet tillagt sådanne synspunkter, hvilket kommunen i øvrigt herefter erklærede sig enig i og beklagede. Kommunen orienterede også Bech-Bruun herom i forbindelse med advokatundersøgelsen.«

Anders Valentiner-Branth hæfter sig i øvrigt ved, at Bech-Bruun konkluderer, at der isoleret set ikke var tale om usaglig sagsbehandling i sagen om AB Bustrup.

Teknik- og Miljøforvaltningen forklarer, at der i sagen om AB Bustrup netop var tale om særlige omstændigheder, der klart adskiller denne sag fra resten af sagen om fortovsordningen. Sagen om AB Bustrup handler således om fejl i forhold til forvaltningsloven, mens sagen om fortovsordningen i øvrigt handler om fejl i forhold til vejloven. Derfor blev sagerne behandlet adskilt, lyder det fra kommunen.

»Vi beklager – og har tidligere beklaget – forløbet omkring AB Bustrup, ligesom vi har taget Bech Bruun-rapportens kritik af sagen til os. Det har aldrig været vores hensigt at snyde nogen. Vi bad om fristforlængelse i Vejdirektoratet, fordi vi havde brug for mere tid til at gennemgå denne meget komplekse og svære sag. Som sagt beklager vi forløbet, og jeg vil gerne understrege, at forvaltningen har taget ved lære af både sagen om AB Bustrup og om fortovsordningen generelt. Vi har derfor også taget skridt til at sikre, at den slags fejl ikke sker igen,« skriver serviceområdechef Jon Pape fra Byens Drift i Teknik- og Miljøforvaltningen i en mail.

Kommunen afviser, at Anders Valentiner-Branth er hyret i strid med udbudsreglerne.