Nu står en af de borgere, som kæmpede mod Københavns Kommunes overpriser på renhold af fortove, frem i B.T.

»Det er magtmisbrug fra Teknik- og Miljøforvaltningens side, og de snyder borgerne,« siger Anelise Glendorf.

Hun er aktiv i bestyrelsen i andelsforeningen A/B Bustrup på Vesterbro.

Foreningen blev for ni år siden tvunget ind i den såkaldte fortovsordning af Københavns Kommune, hvor grundejere i København betalte op til 10 gange for meget for, at kommunen holdt gaderne rene ud for matriklerne.

Andelsforeningen havde i forvejen sin gårdmand til at ordne gaden. Men ordningen var tvungen, og det samme var regningen, som endte på 42.000 kroner i 2016.

Anelise Glendorf klagede over Teknik- og Miljøforvaltningens fortovsordning – og hun fik ret.
Anelise Glendorf klagede over Teknik- og Miljøforvaltningens fortovsordning – og hun fik ret. Foto: Søren Kjellberg Ishøy
Vis mere

»Gang på gang måtte vi konstatere, at kommunen slet ikke renholdt fortovene. Vi så slet ikke noget til kommunens folk,« siger Anelise Glendorf.

I dag har Teknik- og Miljøforvaltningen – efter offentliggørelsen af en kritisk advokatrapport fra Bech-Bruun i april – måttet erkende, at den skal betale 65 millioner kroner tilbage til grundejerne for de ulovlige opkrævninger, som har fundet sted siden 2012.

Men i flere år var forvaltningens holdning en anden: Der var ikke noget at komme efter.

På vegne af A/B Bustrup klagede Anelise Glendorf i 2016 over, at andelsforeningen ikke kunne træde ud af fortovsordningen. Desuden mente foreningen, at kommunen ved en fejl havde sendt et høringsbrev til andelsforeningens administrator og ikke til selve andelsforeningen.

Svaret fra kommunen var klart:

'Det er ikke muligt at udtræde af fortovsordningen,' står der i svaret fra kommunen, som Anelise Glendorf fik 18. oktober 2016.

Anelise Glendorf klagede til Vejdirektoratet, men selv over for den øverste myndighed i sagen undlod kommunen at svare på helt simple spørgsmål. I stedet trak Teknik- og Miljøforvaltningen tiden ved blandt andet at bede om fristforlængelse for svarene.

»Det var, som om kommunen ville gøre alt for, at vi ikke fik ret. Og som borger føler man sig magtesløs over for deres store juridiske apparat, som de bruger til at få ret over for borgerne,« siger Anelise Glendorf.

Indholdet af den kritiske rapport fra Bech-Bruun blev i april 2019 kendt for offentligheden.

Rapporten løfter også noget af sløret for, hvad der foregik på de indre linjer, da Anelise Glendorf klagede.

Blandt andet viser rapporten, at Teknik- og Miljøforvaltningen fik juridisk hjælp fra advokatfirmaet Nielsen Nørager og dets partner Anders Valentiner-Branth. Han blev som tidligere beskrevet i B.T. hyret i strid med udbudsreglerne og uden skriftlige kontrakter for 14,8 millioner kroner mellem 2016 til 2018.

Han anbefalede, at der blev givet dispensation til A/B Bustrup, så den kunne træde ud af ordningen. Begrundelse: Man ville undgå, at A/B Bustrup fik medhold i en afgørelse fra Vejdirektoratet. I så fald ville resten af grundejerne underlagt fortovsordningens ågerpriser kunne kræve det samme, fremgår det af fortrolige mødenotater i rapporten.

Partner Anders Valentiner-Branth fra firmaet Nielsen Nørager har rådgivet Københavns Kommune i fortovssagen.
Partner Anders Valentiner-Branth fra firmaet Nielsen Nørager har rådgivet Københavns Kommune i fortovssagen. Foto: Nielsen Nørager
Vis mere

Forvaltningen nåede på den baggrund frem til, at klagesagerne skulle 'lukkes', uden at 'udfaldet af klagesagen danner en præcedens, som på sigt kan true fortovsordningen', som det står formuleret i et mødenotat fra 13. december 2016.

Den 12. april 2017 slap A/B Bustrup ud af fortovsordningen på grund af 'særlige omstændigheder'.

»Det viser, at kommunen var ligeglad med, om den overholdt loven. Det vigtigste var, at det ikke blev afsløret. Det er i mine øjne magtmisbrug af værste skuffe,« siger hun.

Anelise Glendorf er i det hele taget rystet over, at kommunen har overfaktureret grundejerne gennem så mange år:

»Jeg er opdraget med nogle normer om, at man ikke snyder hinanden, og at man ikke snyder i skat. Jeg må sige, at jeg er dybt chokeret over, at en offentlig myndighed snyder sine borgere på den måde,« siger hun.

I et svar til B.T. beklager kommunen forløbet med A/B Bustrup:

'I den konkrete sag med A/B Bustrup har der været særlige omstændigheder i forbindelse med den oprindelige partshøring forud for optagelsen i fortovsordningen. Det er vi først for sent blevet opmærksomme på. Da vi blev opmærksomme på de helt særlige omstændigheder i denne sag, ophævede vi vores tidligere afgørelser i sagen. Vi kan kun beklage det langstrakte sagsforløb,' skriver serviceområdechef i Byens Drift Jon Pape.

Han tilføjer, at kommunen i sagen har haft juridisk hjemmel til selve fortovsordningen.