Teknik- og Miljøforvaltningen i København rammes nu af en ny sag.

Således kan B.T. nu afdække, hvordan forvaltningen hyrede et advokatfirma for 14,8 millioner kroner ulovligt.

Pengene er ifølge eksperter blevet udbetalt i strid med udbudsloven, fordi firmaet Nielsen Nørager med advokatpartner Anders Valentiner-Branth i spidsen løbende har fået advokatopgaver helt uden, at de har været i de lovpligtige udbud.

Desuden er der ikke indgået skriftlige kontrakter om vilkårene. Aftalerne er blot indgået mundtligt.

»Advokatopgaver for så store beløb skal konkurrenceudsættes og i udbud. Derfor har kommunen hyret advokaten i strid med udbudsloven,« siger Carina Risvig Hamer, der er lektor ved Juridisk Institut ved Syddansk Universitet og ekspert i blandt andet udbudsret.

Ved du noget om sagen? Skriv til journalisten Søren Ishøy på sris@bt.dk

Partner Anders Valentiner-Branth fra firmaet Nielsen Nørager har på tre år tjent 14,8 millioner på hononarer fra Københavns Kommune, uden at opgaverne kom i de lovpligtige udbud.
Partner Anders Valentiner-Branth fra firmaet Nielsen Nørager har på tre år tjent 14,8 millioner på hononarer fra Københavns Kommune, uden at opgaverne kom i de lovpligtige udbud. Foto: Nielsen Nørager
Vis mere

Sagen rammer Teknik- og Miljøforvaltningen kort efter, at de to øverste direktører, Pernille Andersen og Torben Gleesborg, efter en række skandalesager er blevet fyret. Og samtidig er forvaltningens øverste chef, Enhedslistens borgmester, Ninna Hedeager-Olsen, sygemeldt efter, at en voldtægt angiveligt har fundet sted i hendes lejlighed i forbindelse med en fest.

Advokat Anders Valentiner-Branth har stået for juridisk bistand til forvaltningen og ført enkelte retssager i de tre år, han har arbejdet for Københavns Kommune. I et svar til B.T. holder Københavns Kommune fast i, at visse advokatydelser er undtaget udbudspligten. Men ifølge de eksperter, B.T. har talt med, er Anders Valentiner-Branth og Nielsen Nørager reelt blevet sluset ind som en slags husadvokat for kommunen.

Når et advokatfirma har husadvokat-aftale med en kommune, betyder det, at firmaet har let adgang til at få opgaver, ligesom der er klare rammer for samarbejdet. For at blive 'husadvokat' i Københavns Kommune kræver det, at firmaet vinder et udbud på en rammeaftale. Københavns Kommune har blandt andet rammeaftaler med advokatfirmaerne Horten og DLA Piper, der senest vandt et udbud i november 2017.

»Det er muligt, at enkelte advokatydelser kan være undtaget udbudspligt, men i praksis arbejder advokaten her som kommunens faste advokat, der løbende får opgaver. Og det kræver et udbud,« siger lektor Carina Risvig Hamer.

Kenneth Skov Jensen er udbudsekspert og kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Han siger:

»Hvis man - som tilfældet er her - allerede har en rammekontrakt med et eller flere advokatfirmaer, kan det være rimeligt at antage, at der er tale om udbudspligtige opgaver. Og så skal de de naturligvis udbydes. Ellers er tildelingen i strid med udbudsloven,« siger han.

Udbud skal sikre, at kommunen får den bedste ydelse til den lavest mulige pris, og at der i øvrigt er klare rammer for samarbejdet. Desuden sikrer det, at det ikke er de personlige relationer, der afgør, hvem der løber med de økonomisk attraktive opgaver. Det fortæller professor i samfundsvidenskab Bent Greve fra Roskilde Universitet.

»Opgaverne burde have været i udbud og er derfor tildelt i strid med udbudsreglerne. Der bør være nogle klare rammer for, hvad advokatbistanden vil koste. Og at der ikke ligger en formel skriftlig aftale på indkøb af ydelser for så mange millioner kroner, er også kritisabelt. Det bør der gøre,« siger han.

Københavns Kommune erkender i et svar til B.T., at rammen for Valentiner-Branths engagement med kommunen har været mundtlige aftaler om en timepris på 2350 kroner. Almindeligvis er rammeaftalerne på 34 tætskrevne A4-sider.

Anders Valentiner-Branth og Nielsen Nøragers tre gyldne år i kommunen begyndte, da han i januar 2016 skiftede fra advokatfirmaet Horten og til netop Nielsen Nørager. I et svar fra kommunen fremgår det, at Anders Valentiner-Branth i 2016 var 'indstillet på at fortsætte arbejdet for Teknik- og Miljøforvaltningen på de timepriser, der fremgår af kommunens husadvokataftale med Horten'. Aftalerne 'baserede sig på ensartede mundtlige aftaler, der blev indgået primo 2016 mellem advokatfirmaet Nielsen Nørager og en række opdragsgivere i Københavns Kommune', står der i et af mange svar til B.T.

Botilbuddet forvaltes af socialforvaltningen i Københavns Kommune. Det er uvist, om gerningsmand eller offer bor på botilbuddet.
Botilbuddet forvaltes af socialforvaltningen i Københavns Kommune. Det er uvist, om gerningsmand eller offer bor på botilbuddet. Foto: Anne Bæk
Vis mere

Nielsen og Nørager havde ingen opgaver for kommunen i 2015, før Anders Valentiner-Branth skiftede til firmaet.

Men det går ikke på den måde at overdrage vilkårene i en rammeaftale til en anden advokat:

»En rammeaftale følger ikke den enkelte person, men er lavet med et firma, i det her tilfælde Horten. Derfor må Københavns Kommune slet ikke lade opgaverne følge én person, der skifter firma,« siger lektor i udbudsret Carina Risvig Hamer.

Kontorchef Kenneth Skov Jensen fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen siger også, at man ikke bare kan overdrage opgaverne fra et advokatfirma til et andet, hvis f.eks. ens foretrukne advokat skifter job.

»Så er man ikke sikker på, at man får de bedste vilkår og priser, og det gør også én sårbar overfor mistanke om, hvorvidt der er taget nogle usaglige hensyn.«

B.T. har fået et skriftligt svar fra vicedirektør Anna Schou Johansen fra Teknik- og Miljøforvaltningen:

»Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke indkøbt advokatbistand i strid med udbudsloven, og vi vurderer, at der er en række forhold eksperterne ikke er gjort opmærksom på. Eksempelvis er valget af advokat ikke underlagt udbudsreglerne, hvis der er tale om køb af advokatbistand i forbindelse med en retssag, der er anlagt eller vil blive anlagt. Vi vurderer, at op imod 70 pct. af udgifterne vedrører denne type sager.«

Kommunen har ikke fremlagt dokumentation for, hvordan den når frem til de 70 procent.

B.T. har efterfølgende vist kommunens svar til de tre eksperter. Alle tre har samtidig set sagens centrale dokumenter og svaret, at det ikke ændrer deres vurdering.

I et mailsvar skriver Anders Valentiner-Branth:

'Nielsen Nørager er ad hoc blevet anmodet om at yde bistand til Københavns Kommune i forbindelse med en række opgaver, men der er ikke tale om, at Nielsen Nørager er husadvokat for Københavns Kommune. Jeg skal desuden bemærke, at jeg finder det mest korrekt, at Københavns Kommune i givet fald får lejlighed til at svare på dine øvrige spørgsmål.'