Københavns Kommune har ifølge eksperter brudt forvaltningsloven ved at slette dårlige resultater af en undersøgelse.

Fem chefer i kommunens Teknik- og Miljøforvaltning gav analyseinstituttet Epinion besked på at fjerne tre kritiske afsnit af en undersøgelse om borgernes tilfredshed med byggesagsbehandlingen, selv om Epinion gentagne gange protesterede imod beslutningen.

Det kan B.T. i dag afsløre på baggrund af en aktindsigt i mail-korrespondance mellem kommunen og Epinion. I en e-mail skriver analyseinstituttet i august 2017, at topembedsmændenes beslutning er 'problematisk'.

Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, mener, at forvaltningen har vildledt borgerne.

»Det er helt galt, for her er tale om vildledning. Kommunen har handlet i strid med sandhedspligten, der siger, at offentligt ansatte ikke må give urigtige oplysninger eller lave væsentlige fortielser. Man må ikke fortie oplysninger, som det er tilfældet her,« siger Sten Bønsing.

Ifølge professoren kan der være grundlag for en straffesag, hvis kommunen – eller andre – vælger at politianmelde de ansvarlige, der stod bag beslutningen om at slette dele af undersøgelsen.

Sagen kommer blot få dage efter, at B.T. kunne fortælle om Søren Sørensen, som ifølge eksperter har været udsat for chikane og forskelsbehandling i en sag om en ulovlig opført støttemur hos naboen.

Chef havde lovet fremgang

Københavns Kommune har i de sidste par år haft som et erklæret mål, at tilfredsheden med medarbejdernes arbejde i Center for Bygninger skulle hæves. En undersøgelse udarbejdet af Epinion i 2015 viste, at kun 42 procent af kunderne - borgere og virksomheder - var tilfredse.

Det skulle der laves om på, lovede vicedirektør i afdelingen Anne Sofie Degn i januar 2017.

»Vi har lovet politikerne, at når vi til sommer næste gang gennemfører en undersøgelse af kundetilfredsheden, vil den vise en markant fremgang i forhold til undersøgelsen i 2015,« sagde hun til Berlingske.

Men da Epinion lavede den nye undersøgelse i sommeren 2017, levede den langt fra op til det erklærede mål om en markant fremgang. Faktisk var der slet ingen fremgang.

Så fik Epinion ordre på at slette tre afsnit, bl.a. et helt centralt afsnit om medarbejdernes faglighed. Afsnittet viste, at fagligheden er på samme niveau som i 2015. Resultatet er helt fjernet fra rapporten og fremgår ikke andre steder.

'Det finder vi problematisk'

Ifølge e-mails protesterede Epinion gentagne gange mod Københavns Kommunes beslutning. Men til sidst accepterede Epinion at slette afsnittene. 10. august 2017 skrev Epinion i en mail til kommunen:

'Som tidligere nævnt er det efter vores mening uheldigt at tage slide ud omkring medarbejdernes faglighed. I har hyret Epinion ind som analysehus til at komme med en ekstern ‘udefra og ind analyse’ på byggesagsprocessen i KBH Kommune. Her har medarbejdernes faglighed været et af flere centrale emner, som I har ønsket skulle belyses både i den kvantitative og den kvalitative del af analysen. Der er dermed klare resultater for et specifikt emne, som nu ikke fremgår af den fremsendte analyse. Det finder vi som analysehus problematisk og er selvfølgelig ikke noget, vi kan anbefale,' skrev en af Epinions chefer, Heidi Skov Andersen.

Hun siger, at hun ikke har mere at tilføje end det, der står i mailen til kommunen.

Se mailen her:

Epinion protesterede imod Københavns Kommunes beslutning om at fjerne afsnit fra rapporten og kaldte det 'problematisk'.
Epinion protesterede imod Københavns Kommunes beslutning om at fjerne afsnit fra rapporten og kaldte det 'problematisk'.
Vis mere

Efter at have modtaget den nye rapport, hvor de tre kritiske afsnit er taget ud, skrev en chef i Center for Bygninger til Epinion, at kommunen ikke havde yderligere bemærkninger til rapporten.

Morten Kabell: Jeg anede intet

Den tidligere teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) præsenterede herefter rapporten i en pressemeddelelse. I dag siger Kabell, at han ikke blev informeret om, at dele af rapporten var blevet fjernet. Han skriver, at det var forkert at censurere resultaterne.

»Jeg og forvaltningens ledelse havde selv ønsket undersøgelsen for at følge op på den første undersøgelse fra 2015. Det var vigtigt for os og for mig at vide, om tiltagene virkede. Derfor er jeg også kritisk overfor, at man ikke får det hele med,« forklarer han i et skriftligt svar.

Ifølge Roger Buch, kommunalekspert og chefforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, har kommunen handlet i direkte strid med forvaltningsloven.

»Når kommunen vælger at ignorere Epinions anbefalinger og fastholder beskeden om at slette de dårlige resultater - så er det ekstremt og på flere måder i modstrid med forvaltningsloven. Embedsmænd må ikke censurere sådanne oplysninger,« siger han.

Kommune: Ikke noget at komme efter

Det var fem chefer i Teknik- og Miljøforvaltningen, heriblandt direktør og Torben Gleesborg og vicedirektør Anne-Sofie Degn, der stod bag instruksen til Epinion, oplyser forvaltningen.

Men i dag vil ingen af cheferne stille op til mundtligt interview og forsvare beslutningen. I stedet har vicedirektør Anne-Sofie Degn - der i sommeren 2017 i et interview med Berlingske lovede fremgang på området - svaret B.T. skriftligt på e-mail.

Hvorfor besluttede I at fjerne dele af undersøgelsen på trods af, at Epinion frarådede det og beskrev beslutningen som problematisk?

»Byggesagsområdet har tidligere været genstand for en del kritik, og den slags slider selvfølgelig også på de medarbejdere, som hver dag møder dedikerede og engagerede op på arbejde. Derfor vurderede vi i styregruppen, at de tre slides, som omhandlede medarbejdernes faglighed, primært havde relevans for den fortsatte interne udvikling af byggesagsbehandlingen, men at de af hensyn til medarbejderne ikke skulle indgå i de slides, som skulle offentliggøres,« skriver Anne-Sofie Degn og tilføjer, at resultaterne i stedet er brugt i intern planlægning.

Ifølge eksperter i forvaltningsret er jeres beslutning om at fjerne de tre slides i direkte modstrid med forvaltningsloven. Hvad er jeres kommentar til det?

»Vores egen vurdering er, at der ikke på nogen måde er foregået noget uredeligt eller strafbart. Vi har bestilt en undersøgelse hos Epinion, og vi har efterfølgende drøftet med Epinion, hvordan denne undersøgelse skulle præsenteres i et slideshow. Dette er fuldstændig almindelig praksis, når organisationer som vores hyrer ekstern konsulentbistand. Det skal understreges, at vi ikke har bedt om at få ændret på resultaterne eller undladt at inddrage disse i vores videre arbejde.«

Mener I fortsat, at borgerne kan have tillid til de undersøgelser, I fremlægger?

»Vi har ingen grund til at mene andet, og vi får i øvrigt også rigtig god respons fra vores mange forskellige interessenter på byggesagsområdet, som anerkender, at vi på baggrund af vores tilfredshedsmålinger er i gang med at udvikle byggesagsområdet i den rigtige retning set i forhold til deres behov,« lyder det skriftlige svar fra Anne-Sofie Degn.

Anne-Sophie Degn gav i januar 2017 et interview til Berlingske Business (billedet), hvor hun lovede, at undersøgelsen af kundernes tilfredshed 2017 ville vise ‘markant fremgang’. Det gjorde den ikke, hvorefter hun var med til at instruere Epinion i at fjerne afsnit af rapporten. I dag vil hun ikke stille op til mundtligt interview. Foto: Niels Ahlmann Olesen  
Anne-Sophie Degn gav i januar 2017 et interview til Berlingske Business (billedet), hvor hun lovede, at undersøgelsen af kundernes tilfredshed 2017 ville vise ‘markant fremgang’. Det gjorde den ikke, hvorefter hun var med til at instruere Epinion i at fjerne afsnit af rapporten. I dag vil hun ikke stille op til mundtligt interview. Foto: Niels Ahlmann Olesen   Foto: NIELS AHLMANN OLESEN
Vis mere

Se det slettede afsnit om medarbejdernes faglighed, der ikke har forbedret sig fra 2015 til 2017:

Et af de centrale emner i undersøgelsen var dette afsnit om medarbejdernes faglighed. Det bad Københavns Kommune om at få fjernet. Epinion frarådede det og skrev i en mail:'Der er dermed klare resultater for et specifikt emne, som nu ikke fremgår af den fremsendte analyse. Det finder vi som analysehus problematisk og er selvfølgelig ikke noget, vi kan anbefale', skrev Epinion til Københavns Kommune.B.T. har fået adgang til afsnittet via aktindsigt.
Et af de centrale emner i undersøgelsen var dette afsnit om medarbejdernes faglighed. Det bad Københavns Kommune om at få fjernet. Epinion frarådede det og skrev i en mail:'Der er dermed klare resultater for et specifikt emne, som nu ikke fremgår af den fremsendte analyse. Det finder vi som analysehus problematisk og er selvfølgelig ikke noget, vi kan anbefale', skrev Epinion til Københavns Kommune.B.T. har fået adgang til afsnittet via aktindsigt.
Vis mere