Tre chefer i Københavns Kommune undlod fuldstændig at efterlade noget som helst på skrift, da advokat Anders Valentiner-Branths ydelser for et honorar på 800.000 kroner blev gået efter i sømmene.

Chefernes kontrol af timeforbrug og advokatens leverancer blev nemlig konsekvent drøftet over telefonen. Men der blev ikke lavet et eneste telefonnotat. Intet findes på skrift.

Det fremgår af adskillige svar til B.T. fra kommunen i sagen om et salær på 800.000 kroner baseret på en hemmelig rammeaftale, som flere chefer i kommunen lavede med advokaten for at føre sidste del af en retssag i januar 2018.

Som tidligere afdækket i B.T. fik partner i firmaet Nielsen Nørager, Anders Valentiner-Branth, fra 2016 til 2018 udbetalt 14,8 millioner kroner, uden at opgaverne kom i udbud og uden skriftlige kontrakter.

Malene Møller Ruszkai har en central rolle i sagen om Anders Valentiner-Branth og firmaet Nielsen Nørager, som blev hyret for 14,8 millioner kroner på tre år. Malene Møller Ruszkai ses nederst i højre hjørne.
Malene Møller Ruszkai har en central rolle i sagen om Anders Valentiner-Branth og firmaet Nielsen Nørager, som blev hyret for 14,8 millioner kroner på tre år. Malene Møller Ruszkai ses nederst i højre hjørne.
Vis mere

»Når kommunen ikke journaliserer og arkiverer dokumenter, så kan man ikke kontrollere, om der foreligger inhabilitet eller magtfordrejning,« siger rektor ved Folkeuniversitet Bente Hagelund og fortsætter:

»Mundtlige aftaler er også problematiske. For en kommune bør indgå klare aftaler med alle leverandører om, hvilke opgaver der skal løses og til hvilken pris. Grunden til det er især at sikre og dokumentere hjemmel i lovgivningen og økonomisk forsvarlig optræden,« siger hun.

Selv slutafregningen – hvor advokaten redegjorde for det samlede antal timer, han havde brugt på sagen – skete over telefonen. Derfor aner forvaltningen ikke, hvilken eksakt dato det skete.

Aftalen om honorar-rammen på 800.000 kroner blev indgået mellem forvaltningen og Anders Valentiner-Branth for hans arbejde med sidste halvdel af en retssag med Arriva. Sagen handlede om en tvist angående de delebiler, Arriva har på de københavnske gader.

Partner Anders Valentiner-Branth fra firmaet Nielsen Nørager fik i maj 2018 et honorar på 800.000 kroner. Drøftelser af leverancer og sagsomkostninger blev konsekvendt drøftet over telefonen og fremgår ikke af fakturaen.
Partner Anders Valentiner-Branth fra firmaet Nielsen Nørager fik i maj 2018 et honorar på 800.000 kroner. Drøftelser af leverancer og sagsomkostninger blev konsekvendt drøftet over telefonen og fremgår ikke af fakturaen. Foto: Nielsen Nørager
Vis mere

Beløbet blev udbetalt i maj 2018 på baggrund af en faktura med en kortfattet tekst og helt uden, at der blev angivet timer. En professor har tidligere kaldt fakturaen 'elastik i metermål'.

Ifølge et svar fra forvaltningen til B.T. lå det i aftalen, at advokaten løbende skulle informere om udviklingen i sagsomkostningerne. B.T. har derfor spurgt ind til dokumentation for, at det er sket – eksempelvis via e-mail eller lignende.

Af svaret fremgår det, at flere medarbejdere og tre chefer var inde over for at sikre leverancerne – herunder juridisk chef Malene Møller Ruszkai og en enhedschef ved navn Casper Harboe. Telefonisk vel at mærke.

Som B.T. tidligere har afdækket, har Malene Møller Ruszkai en central rolle i forhold til at hyre Anders Valentiner-Branth.

»Hele sagen her lugter af, at man kender den her advokat så godt, at man ikke synes, at der skal ligge noget på skrift. Og man spørger selvfølgelig sig selv, om det er bevidst, at man har undladt at lave kontrakter og notater på sagen,« siger Heidi Wang, der er medlem af Borgerrepræsentationen samt medlem af Teknik- og Miljøudvalget for Liberal Alliance.

Sagen om manglende journalisering står ikke alene. For kort tid siden måtte forvaltningen i en intern undersøgelse beklage et sagsforløb omkring en faktura på 300.000 kroner fra Nielsen Nørager, som ikke kunne belyses fuldt ud. Det skyldes blandt andet, at kommunen ikke havde overholdt sin journalpligt. Aftalen om et honorar på 300.000 kroner blev i øvrigt også indgået mundtligt.

I et svar til B.T. skriver advokat Anders Valentiner-Branth:

'Vores arbejde i perioden vedrørte dels Højesteretssagen, hvor kommunen fik 750.000 kr. i sagsomkostninger, dels en række andre spørgsmål. Vi arbejdede på sagen efter medgået tid, og da fakturaen i givet fald ud fra den medgåede tid, ville være blevet højere end 800.000 kroner, gav vi kommunen en rabat.'

Teknik- og Miljøforvaltningen skriver i et svar til B.T., at der via blandt andet processkrifter og bilag var den fornødne dokumentation for de timer, Nielsen Nørager fakturerede for. Det blev drøftet på et telefonmøde efter retssagen, oplyser forvaltningen. Men: Der eksisterer intet telefonnotat.

»Vi har desværre tidligere haft en utilstrækkelig praksis vedr. skriftlighed og journalisering i forbindelse med indkøb af advokatydelser. Dette vil der blive rettet op på fremadrettet,« siger vicedirektør i Byens Drift, Karsten Biering Nielsen

Som konsekvens af B.T.s afdækning af sagen foregår der i øjeblikket en intern undersøgelse af kommunens brug af eksterne advokater, og den nye direktør, Søren Wille, har besluttet, at han fremover personligt skal godkende alle køb af advokatydelser.

Anders Valentiner-Branth fik i alt 1.045.870 kroner for at køre hele Højesteretssagen, dvs. at han fik 245.870 kroner ud over rammeaftalen på de 800.000 kroner. Forvaltningen oplyser, at Valentiner-Branth også har løst andre opgaver knyttet til retssagen med Arriva for de 800.000 kroner.